Forløb i vredeshåndtering

Individuelle forløb og gruppeforløb for unge og voksne fra 14 år
For både private, kommuner og institutioner

Olivia Danmarks vredeshåndteringsforløb

Hos Olivia Danmark afholder vi vredeshåndteringsforløb. De bygger på metoden Diamantforløb, som er forebyggende undervisningsforløb i vredeshåndtering. Forløbene tilrettelægger vi både som individuelle forløb og gruppeforløb.

Målgruppen til vredeshåndteringsforløb

Nogle henvender sig som kommune og tilmelder unge individuelt eller til grupper, som et led i et beskæftigelsesrettet forløb eller anden socialfaglig indsats. Andre henvender sig som institution og bestiller forløb, eller noget helt tredje kan være en familie, der har brug for hjælp og støtte til et ungt menneske.

De unge, der deltager på et forløb i vredeshåndtering, er:

  • unge, der oplever på den ene eller anden måde at være udfordret af deres temperament eller vrede
  • unge, hvor temperament eller vrede fylder meget i deres hverdag og er tydeligt at få øje på
  • unge, hvor vreden i højere grad vendes indad og hvor den unges temperament ikke er så synlig for andre eller den unge selv
  • også for unge, der som udgangspunkt ikke oplever et vredesproblem, men bruger tid i miljøer præget af kriminalitet og andre aktiviteter, som kan vække mistanke og bekymring

 

Formålet med vredehåndteringsforløb

Vrede er ifølge en lang række forskning, defineret som en af menneskets grundfølelser. Når vi arbejder med vrede er vores fokus ikke på at fjerne vreden, men på at forstå den.

Vi arbejder med at forstå den som en naturlig del af vores følelsesliv, at håndtere følelsen mere hensigtsmæssigt, at minimere utilsigtede konsekvenser og at dæmpe vredens funktion og indflydelse på ens liv - når den viser sig at være uhensigtsmæssig. Vrede kan have andre funktioner. Den kan fungere som et redskab til at beskytte sig selv eller være en tillært kommunikationsstrategi, som et muligt svar på sine omgivelser.

Derfor tror vi på, at jo bedre vi forstår vores egne og andres følelser og reaktioner, jo bedre bliver vi til at agere hensigtsmæssigt i relation til de mennesker og det liv vi har omkring os.

Indhold på et vredehåndteringsforløb

Tilgangen til vredeshåndteringen har et eklektisk  teoretisk udgangspunkt og trækker bl.a. på almen udviklingspsykologi, nyere neuropsykologi, traumeteori og systemisk teori. Metodisk er undervisningen inspireret af bl.a. mindfulness, mentalisering og narrative teknikker, som f.eks. eksternalisering.

På forløbet er fokus på, at der hverken er noget galt med de vrede unge eller med deres vrede. Indholdet bidrager til en forståelse af vrede/aggressive/udadrettede udtryksformer som normale, i stedet for at beskrive og forklare vrede med patologiserende og problematiserende begreber.

I vredehåndteringsforløbet kommer den unge bl.a. til at arbejde med:

  • at acceptere, forstå og håndtere vreden mere hensigtsmæssigt
  • at forstå vrede som en naturlig del af vores følelsesliv
  • at minimere utilsigtede konsekvenser
  • at afhjælpe vreden med at ødelægge ting i hverdagen
  • at forstå hvordan vrede giver mening
  • at bruge sit netværk som et redskab til at forstå og håndtere vreden

Resultat

Målet er, at den unge efter endt forløb vil være udstyret med en række redskaber, som muliggør, at de vil kunne fortsætte/opstarte i job og uddannelse på normale vilkår.

 

              Gruppeforløb - Læs mere her                

         Individuelle forløb - Læs mere her!           

 

Sille er 19 år og har deltaget på Diamantforløbet i DR's udsendelse "De vrede piger"
Se og hør hendes historie og oplevelse med Diamantforløbet herunder.