Børne- og familieordninger

Olivia Danmark tilbyder landets kommuner at varetage ordninger til børn og unge under 18 år, der bliver bevilget en handicapordning efter for eksempel servicelovens §§ 44 og 84. Ydelserne i ordningerne kan blandt andet omfatte personlig hjælp og pleje, omsorg, aflastning og pædagogisk støtte.

Fokus på forældreinddragelse
Hos Olivia Danmark inddrager vi altid barnets nærmeste pårørende, normalt forældrene, som en naturlig del af arbejdet med det handicappede barn. Det er nemlig vores erfaring, at forældreinddragelse giver et langt bedre samarbejde omkring den hjælp, som barnet har behov for.

Ansættelse af medarbejdere til ordningen foregår i tæt dialog og samarbejde med det handicappede barns forældre. Eksempelvis møder forældrene ofte alle egnede kandidater til stillingen og er med til at beslutte, hvem der bliver ansat. Ved at inddrage de pårørende har vi bedre mulighed for at sammensætte det rigtige team og sikre os, at fagligheden og de menneskelige kvalifikationer hos medarbejderne er i orden.

Tæt dialog og tværfagligt samarbejde
Olivia Danmark understøtter kommunens arbejde i forhold til at nå de mål, der er beskrevet i barnets handlingsplan. Det tætte samarbejde mellem Olivia Danmarks medarbejdere og barnets forældre gør det muligt at indhente viden og indsigt i arbejdet med det handicappede barn. Endvidere bidrager denne vigtige viden til at løfte det tværfaglige samarbejde omkring barnet og til at skabe sig et overblik over, om resultaterne lever op til de pædagogiske målsætninger.

Udover Olivia Danmarks faglige kompetencer indenfor ordninger til børn med handicap, har vi gode erfaringer med at etablere og koordinere de forskellige samarbejdsrelationer, som barnet og familien er tilknyttet. Vi fungerer ofte som midtpunkt for kommunikationen mellem kommune, sundhedsvæsen, skole, familie og ordningens medarbejdere.

Vikardækning og dokumentation
Hos Olivia Danmark er der 100 % dækningsgaranti. I praksis betyder det, at vi tilbyder at dække ind med vikarer, hvis der opstår en situation, hvor den eller de faste medarbejdere ikke har mulighed for at dække en vagt. Vores vikarer besidder naturligvis de faglige kompetencer, der eventuelt er et krav i forhold til ordningen.

Hver 3. måned eller efter ønske modtager du som barnets sagsbehandler en statusrapport fra Olivia Danmark, så du hele tiden er opdateret og kan følge med i arbejdet med og ude hos det handicappede barn. Statusrapporterne bidrager også til at aflaste dig som sagsbehandler og derved frigøre ekstra ressourcer til andre vigtige opgaver i kommunen.