Faglig støttelærer

Som faglig støttelærer hos Olivia Danmark yder du specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med neurologiske og psykiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser.

Se vores ledige SPS-stillinger her.

Jobbet som faglig støttelærer

Som faglig støttelærer skal du yde faglig vejledning og sparring til den studerende, som bl.a. kan bidrage til at skabe fagligt overblik, struktur og systematik, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen.

Nødvendige kvalifikationer til jobbet som faglig støttelærer

En faglig støttelærer skal have følgende kvalifikationer:

  • Have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring i det fag (eller et tilsvarende fag) som den pågældende skal yde støtte i forhold til, eller
  • arbejde som undervisningsassistent i det pågældende fag eller i et andet fag på den pågældende uddannelse, eller
  • have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring på den uddannelse (eller en tilsvarende uddannelse), som den studerende er optaget på.
  • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Et fag betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i fagene. En uddannelse betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i uddannelserne. Ved undervisningserfaring forstås, at den faglige støttelærer enten underviser eller tidligere har undervist i en eller flere perioder (minimum 1 år) inden for de seneste 10 år.

Vi tilbyder vores faglige støttelærere forskellige workshops. Du kan se vores aktuelle SPS-workshops her.

Vi har også jobs som studiementor og studiestøttegiver. Du kan se alle vores ledige SPS-jobs her.