Faglig støttelærer

Jobbet som faglig støttelærer

Som faglig støttelærer skal du yde faglig vejledning og sparring til den studerende, som bl.a. kan bidrage til at skabe fagligt overblik, struktur og systematik, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen.

Et støtteforløb med en fagstøttelærer f.eks. bestå i hjælp til:

Studiestøtte som henblik på at opnå bedre overblik og struktur i hverdagen:

  • Introduktion til studiestruktureringsværktøjer.
  • Hjælp planlægning af hverdagen på studiet, herunder med at et opnå en hensigtsmæssig balance mellem studie, arbejde og fritid.

Studiestøtte med henblik på at kompensere for koncentrationsvanskeligheder, herunder hurtig udtrætning:

  • Introduktion til memotekniske øvelser for at træne den studerendes hukommelse og koncentration.
  • Hjælp til at opnå studievaner, der tager højde for nedsat koncentrationsevne og hurtig udtrætning.

Kvalifikationer – faglig støttelærer

En faglig støttelærer skal have følgende kvalifikationer:

  • Have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring i det fag (eller et tilsvarende fag), som den pågældende skal yde støtte i forhold til, eller
  • arbejde som undervisningsassistent i det pågældende fag eller i et andet fag på den pågældende uddannelse, eller
  • have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring på den uddannelse (eller en tilsvarende uddannelse), som den studerende er optaget på.
  • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen

Et fag betragtes som ”tilsvarende” når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i fagene. En uddannelse betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i uddannelserne. Ved undervisningserfaring forstås, at den faglige støttelærer enten underviser eller tidligere har undervist i en eller flere perioder (minimum 1 år) inden for de seneste 10 år.

Se vores ledige SPS-stillinger her.