Faglig støttelærer

Kunne du tænke dig at dele ud af din faglighed og yde støtte til en studerende, der har brug for en hjælpende hånd til at komme igennem sit studie? Vi søger løbende faglige støttelærere på landets universiteter.

Som faglig støttelærer hos Olivia Danmark yder du specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med neurologiske og psykiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser. Din faglige vejledning og sparring som faglig støttelærer bidrager til at skabe overblik, struktur og systematik, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Det kan f.eks. være at støtte den studerende i forbindelse med større projektarbejde eller det faglige indhold.

Vi søger løbende faglige støttelærere til eksempelvis følgende områder og studieretninger:

IT

 • Software
 • Datalogi
 • Elektronik og IT
 • Datavidenskab
 • Mekatronik

Naturvidenskab

 • Kemi og bioteknologi
 • Miljøvidenskab
 • Biologi
 • Fysik

Samfundsvidenskab

 • Psykologi

Se vores ledige SPS-stillinger her eller kontakt en af vores SPS-koordinatorer for at høre mere om arbejdet som faglig støttelærer.

Det væsentligste er, at du opfylder kvalifikationerne, som du kan læse mere om nedenfor.

Jobbet som faglig støttelærer

Som faglig støttelærer skal du yde faglig vejledning og sparring til den studerende, som bl.a. kan bidrage til at skabe fagligt overblik, struktur og systematik, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden. Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen.

Nødvendige kvalifikationer til jobbet som faglig støttelærer

En faglig støttelærer skal have følgende kvalifikationer:

 • Have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring i det fag (eller et tilsvarende fag) som den pågældende skal yde støtte i forhold til, eller
 • arbejde som undervisningsassistent i det pågældende fag eller i et andet fag på den pågældende uddannelse, eller
 • have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring på den uddannelse (eller en tilsvarende uddannelse), som den studerende er optaget på.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Et fag betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i fagene. En uddannelse betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i uddannelserne. Ved undervisningserfaring forstås, at den faglige støttelærer enten underviser eller tidligere har undervist i en eller flere perioder (minimum 1 år) inden for de seneste 10 år.

Vi tilbyder vores faglige støttelærere forskellige workshops. Du kan se vores aktuelle SPS-workshops her.

Vi har også jobs som studiementor og studiestøttegiver. Du kan se alle vores ledige SPS-jobs her.