Olivia Danmark – din garanti for tryghed

Olivia Danmark bliver udvalgt af landets kommuner eller regioner til at udføre og løse de opgaver, der er indeholdt i den bevilling, du eller din pårørende har fået godkendt af kommunen.

Olivia Danmark har ikke indflydelse på hvilke opgaver, du eller dine pårørende har fået bevilget hjælp til, eller hvordan antallet og fordelingen af timerne skal være. Men vi har indflydelse på at løse de opgaver, der er indeholdt i din bevilling, på en professionel, tryg og ansvarsfuld måde.

De opgaver, som Olivia Danmark tager ansvaret for i rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder, er blandt andet: besøg ude hos dig, rekruttering, ansættelse, oplæring og afskedigelse af medarbejdere, vagtplanlægning, løn, APV (arbejdspladsvurdering), medicinhåndtering, vikardækning samt rådgivning og vejledning af både dig og Olivia Danmarks medarbejderteam.

Fagligt dygtige og engagerede teamledere
I Olivia Danmark bliver der tilknyttet en fast teamleder til din ordning. Vores engagerede og dygtige teamledere besidder en bred vifte af faglige og menneskelige kompetencer og erfaringer. De fleste teamledere har en solid uddannelsesmæssig baggrund som enten sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller pædagoger.

Teamlederen påtager sig forskellige opgaver og funktioner, der har til formål at sikre den daglige drift og ledelsen af din ordning. Det er også teamlederens opgave at ansætte den medarbejder eller det medarbejderteam, der skal være ude hos dig.

Olivia Danmark forsøger altid at finde det bedste match mellem dig, teamlederen og medarbejderteamet ud fra erfaringer og kompetencer, så du kan føle dig i trygge hænder. 

Opstår der udfordringer eller vanskeligheder i samarbejdet mellem dig og Olivia Danmarks medarbejdere, er det teamlederens ansvar at italesætte udfordringerne og hjælpe med at finde en god løsning for alle parter.

Hjemmet som arbejdsplads
Når dit hjem også skal fungere som en arbejdsplads, er det vigtigt, at der bliver skabt forståelse blandt medarbejderne for de rutiner og vaner, der er hjemme hos dig.

Vi har stor forståelse for, at det kan være svært at åbne sit hjem overfor nye mennesker. Derfor kan der være behov for, at du og dit medarbejderteam giver plads til hinanden i starten for at imødekomme den naturlige usikkerhed, som alle parter kan opleve.

Tillidsfulde og engagerede medarbejdere
Olivia Danmark har et stort fokus på at skabe tryghed hos de borgere, vi samarbejder med. Udover at indhente børne- og straffeattester på alle vores medarbejdere, sørger vi også for, at de lever op til de fagspecifikke krav, der kan være indeholdt i den enkelte ordning, eksempel respiratorcertificeringer.

I Olivia Danmark arbejder vi målrettet på at ansætte kompetente, engagerede og loyale medarbejdere. Vi tilstræber også, at de faste teams komplimenterer hinanden i forhold til deres faglige og personlige kompetencer.

Vores medarbejdere får løbende tilbud om at deltage på kurser i for eksempel konflikthåndtering. Kurserne har til formål at klæde Olivia Danmarks medarbejderne bedre på i forhold til at arbejde ude hos borgere med handicap og skabe tryghed for borgeren.

Tilbud om vikardækning
Hvis det indgår i din bevilling, tilbyder Olivia Danmark at dække ind med vikarer, hvis der pludselig opstår en situation, hvor det faste team ikke har mulighed for at dække en vagt. Vores vikarer besidder naturligvis de faglige kompetencer og menneskelige kvaliteter, der er påkrævet for at kunne arbejde ud hos dig.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.