Jobtyper

I Olivia Danmark har vi forskellige typer af stillinger og ansætter medarbejdere med forskellig baggrund og uddannelse. På oversigten nedenfor kan du se de jobtyper, vi har og ansætter til. 

Ind imellem sker det, at vi har en stilling, der ikke passer ind i oversigten. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om dine jobmuligheder.

Jobbet som aflaster

Som aflaster vil din opgave ofte have til formål at aflaste forældre til et barn med handicap, så forældrene får mere tid til eventuelle andre søskende, arbejde og gøremål i eller uden for hjemmet.

Læs mere om jobbet som aflaster her.

Jobbet som handicaphjælper

Som personlig handicaphjælper for en borger, støtter og hjælper du til at give borgeren en så god livskvalitet som muligt. Jobbet kan både være hos et barn eller en voksen og opgaverne kan f.eks. være personlig pleje, forflytning af borgeren, ledsagelse og praktiske opgaver.

Læs mere om jobbet som handicaphjælper her.

Jobbet som pædagog

Bliver du ansat som pædagog i en pædagogisk ordning, arbejder du tværfagligt - ofte i samarbejde med specialinstitutioner, sagsbehandler og andre relevante partnere, der er tilknyttet borgeren. De pædagogiske opgaver kan f.eks. være at støtte voksne handicappede i at strukturere deres hverdag eller at aflaste og vejlede en familie med et svært handicappet barn.

Læs mere om jobbet som pædagog her.
 

Jobbet som respiratorisk hjælper

Som respiratorisk hjælper skal man udføre respiratorisk overvågning hos en borger med respirator. Derudover kan arbejdsopgaverne være personlig pleje og hjælp til praktiske opgaver.il deltids- og fuldtidsstillinger.

Læs mere om jobbet som respiratorisk hjælper her.

Jobbet som social- og sundhedsassistent

Vi har også ordninger, hvor man skal være social- og sundhedsassistent. Det er typisk i ordninger, hvor arbejdsopgaverne kræver særlige fagligheder indenfor eksempelvis behandling og pleje. Vi har både deltids- og fuldtidsstillinger for social- og sundhedsassistenter. 

Læs mere om jobbet som social- og sundhedsassistent her.