Job som respiratorisk hjælper

Tilbage til jobtyper

En del af Olivia Danmarks stillinger er i såkaldte respiratoriske ordninger, hvor du skal udføre respiratorisk overvågning. Udover den respiratoriske overvågning skal du ofte hjælpe borgeren med personlig pleje og hjælpe til med praktiske opgaver.

Jobbet som respiratorisk hjælper

Typisk er der tale om 12-timers vagter, som kan være en blanding af dag- og nattevagter. Nattevagterne er altid vågne, da opgaven er at overvåge borgerens respiator. Vi ansætter både til deltids- og fuldtidsstillinger.