Pensionsordning

Som medarbejder hos Olivia Danmark er du omfattet af overenskomsten med FOA og er dermed berettiget til en pensionsaftale gennem PenSam pension.

Sådan udregner vi pensionsbidraget
Når du er omfattet af overenskomsten med FOA, bliver dit pensionsbidrag beregnet ud fra din grundløn og eventuelle personlige tillæg. Bidraget er opdelt i to dele – en arbejdsgiverandel og en egen andel. Arbejdsgiverandelen udgør 3/4, mens egen andel udgør 1/4.

Du er berettiget til at modtage pension, når du:

  • er 21 år og
  • har 10 måneders fuld anciennitet og
  • har mindst 8 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit, beregnet over en 6 måneders periode.

Hvis du ved ansættelsen kan dokumentere, at du fra et tidligere ansættelsesforhold var omfattet af en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning, medregnes denne periode i anciennitetskravet i stk. 2.

Pensionsbidrag i satser er for nuværende: pensionsbidrag 12,89 %; arbejdsgiverbidrag 9,67 % + eget bidrag 3,22%

Jeg har en pensionsordning hos Danica Pension, hvordan forholder jeg mig?
Olivia Danmark havde før indgåelse af overenskomsten med FOA en pensionsaftale med Danica Pension. Alle medarbejdere, der opfyldte de tidligere pensionskrav, blev således tilknyttet Danica Pension.

Olivia Danmark har nu to pensionsaftaler. Alle medarbejdere, der opfylder det nuværende pensionskrav, bliver tilknyttet pensionsordningen hos PenSam.

Medarbejdere, der allerede var tilknyttet Danica Pension, kan blive hos Danica Pension eller vælge at skifte til PenSam. Dog er det ikke muligt at skifte fra PenSam til Danica Pension.

Se her, hvis du vil vide mere om PenSams pensionsordning.