Tilfredshedsundersøgelser

Hos Olivia Danmark bestræber vi os hele tiden på at gøre det bedre.

Hos Olivia Danmark laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse, som har til formål at identificere, hvor vi gør det godt og hvor vi kan blive bedre!

Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan du som bruger, BPA-borger og medarbejder oplever vores samarbejde i din hverdag. På den måde kan vi fokusere vores udvikling og forbedringer på områder, som har betydning for dig!

På denne side kan du finde resultaterne for vores tilfredshedsundersøgelser i 2022.

Har du spørgsmål til undersøgelserne eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk

 

Tilfredshedsundersøgelse oktober 2022 blandt Olivia Danmarks brugere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores borgertilfredshedsundersøgelse.  Vi har fået en besvarelsesprocent på 32,6 % og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer. 

Helt overordnet viser undersøgelsen igen i år, at I er trygge ved de hjælpere, der kommer hos jer, samt at I oplever et godt samarbejde med dem. Ligeledes giver I også udtryk for, at Olivia Danmark tager hensyn til jeres ønsker.

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen i 2022. Tallet i parentes svaret fra 2021: 

 • Hvordan er samarbejdet med dit hjælperteam? 4,47 (4,41)
 • Er du tryg ved dine hjælpere? 4,46 (4,40)
 • Hvordan er dit samarbejde med Olivia Danmark? 3,95 (3,76)
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 4,05 (3,90)
 • Hvordan oplever du modtagelsen i Olivia Danmarks reception? 3,66 (3,80)
 • Hvordan oplever du din teamleder/teamkoordinators tilgængelighed? 4,02 (3,91)
 • Synes du, at Olivia Danmark gør en positiv forskel i din hverdag? 3,83 (3,64)

Vi er meget taknemmelige for, at vi i 2022 ser en samlet fremgang på tilfredsheden på alle spørgsmål sammenlignet med 2020 og 2021, pånær det der vedrører modtagelsen i receptionen. Vi arbejder nu på, at alle jeres henvendelser, så vidt muligt, skal gå direkte til jeres pågældende teamkoordinator eller teamleder inden for kontorets åbningstider - og således udfase henvendelser til receptionen, så I oplever at få fat i rette person med det samme. 

Rigtig mange af jer har været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, hvilket er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. Både i forhold til hvad vi gør godt i Olivia Danmark, og hvad vi kan gøre bedre. Mange tak for det. Det er alt sammen med til at vi kan spore os ind på, hvad der er vigtigt for jer. 

En vigtig målsætning for os er, at I oplever Olivia Danmark som en virksomhed, I gerne vil anbefale til andre. Det er der heldigvis en stor del af jer, der gerne vil – igen et stigende antal siden 2020 og 2021 - og det er vi særdeles taknemmelige for. 

Vores borgere udtaler blandt andet:

”Vores hjælpere er dygtige, meget fleksible og villige til at lære nyt trods det at de har en meget kompleks opgave”

”Har ingen problemer med at overlade datteren til personalet. Jeg ved jeg kan stole på dem”

”Uddannelse og supervision af medarbejdere og teamleder vil være godt”

”Har den mest fantastiske hjælper til min datter”.

Hvis der har været noget der ikke har fungeret, så er det blevet håndteret af teamlederen”

”Bare det, at Olivia Danmark har en "bagstopper", eller et akutvikar team er fantastisk”

”Vores hjælper er sympatisk, omsorgsfuld og tålmodig.:)”

”God kommunikation med teamkoordinatoren, god sparring, åbenhed, handler på spørgsmål”
 

Svarer altid, enten mail eller telefon. Ringer altid tilbage, venlig- forstående, serviceminded og løsningsorienteret

Jeg synes I gør det rigtig godt. Jeg har haft to andre firmaer før jer og i er det bedste jeg har prøvet.

Gensidig forståelse og alle spørgsmål er okay. Meget varm, imødekommende og åben.

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, var der mulighed for at deltage i en lodtrækning om biograftur for 2 personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.  

Tilfredshedsundersøgelse 2021 blandt Olivia Danmarks BPA-borgere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores Brugertilfredshedsundersøgelse.  Vi har fået en besvarelsesprocent på 38%, og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at I oplever et godt samarbejde med Olivia Danmark og at I møder en rådgiver, der er tilgængelig og nem at kommunikere med, samt at I oplever Olivia Danmark som værende en attraktiv BPA-leverandør. 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen: 

 • Hvor tilfreds er du med dit samarbejde med Olivia Danmark? 4,44
 • Synes du, at Olivia Danmark er en attraktiv BPA-leverandør? 4,32
 • Vil du anbefale Olivia Danmark til andre? 4,00
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 4,13
 • Synes du, at Olivia Danmark har et højt serviceniveau? 4,12
 • Oplever du, at din rådgiver er tilgængelig og nem at kommunikere med? 4,71

I forhold til sidste undersøgelse i 2020 er der fremgang eller stilstand på alle besvarelserne, og det er vi rigtig glade for. Derudover er det også vores mål, at alle scorer som minimum skal ligge over score 4, hvilket også er tilfældet. 

Dog vil vi selvfølgelig altid gerne blive bedre endnu, og her vil vi specielt gerne se på, hvad der skal til for at I får endnu mere lyst til at anbefale Olivia Danmark til andre. Det er et fokusområde, vi vil arbejde videre med. 

I har heldigvis været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, der er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. Noget af det vi kan læse ud af kommentarerne er ønsker til vagtplanssystem og vikarportal, og derudover vil I gerne have bedre muligheder for at komme med ønsker og ideer. 

Det er alt sammen fokusområder, vi enten allerede er i gang med at arbejde med eller straks vil undersøge muligheder for, da det er vores klare mål at hæve tilfredsheden på de berørte områder inden næste tilfredshedsundersøgelse.

Vore Brugere udtaler blandt andet:

Man kan altid ringe hvis der er det mindste man er i tvivl om

XX har bare styr på tingene, især når jeg ikke har

Jeg er ualmindelig sjældent i kontakt med Olivia….. Og det er jo mega positivt, for det betyder at der aldrig er problemer!
De ualmindelig få gange jeg har haft spørgsmål, er det lynhurtigt besvaret og problemet løst.
Super godt samarbejde

Endnu engang tak til alle jer, der gav sig tid til at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk.

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen var der mulighed for at deltage i en lodtrækning om biograftur for 2 personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.

Tilfredshedsundersøgelse oktober 2022 blandt Olivia Danmarks medarbejdere

Allerførst vil vi gerne sige mange tak til alle jer, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen for 2022. Det er en meget stor hjælp for os og især de mange uddybende kommentarer. Det giver os mulighed for at prioritere vores indsats fremadrettet, og dermed gøre Olivia Danmark til en endnu mere attraktiv arbejdsplads - for nuværende og kommende kollegaer.

Ved denne undersøgelse har vi fået en besvarelsesprocent på 46 %. Besvarelsesprocenten er højere end 2021, hvilket vi er meget taknemmelige for. Desto flere input, vi kan få, desto bedre kan vi justere vores indsatser, hvor der måtte være behov.

Overordnet set viser billedet, at I er rigtig godt tilfredse med Olivia Danmark, med jeres nærmeste leder, samt at I oplever god støtte I jeres arbejde. Det er vi særdeles glade for. 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen i 2022. Tallet i parentes svaret fra 2021:

 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres Bruger 4,46 (4,08)
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres kollegaer på teamet? 4,33 (4,45)
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 4,36 (4,14)
 • Hvor engageret er I i jeres arbejde? 4,48 (4,55)
 • Får I tilstrækkelig støtte i jeres arbejde? 4,07 (3,74)
 • Ved I, hvad der forventes af jer i jeres arbejde? 4,29 (4,25)
 • Hvordan oplever I kommunikationen mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 4,33 (4,27)

Derudover har 95,7% af jer svaret, at I gerne vil anbefale Olivia Danmark som arbejdsplads - her er der også en stigning fra 2021 (92,9%). Vi er virkelig stolte over, at så mange af jer gerne vil anbefale Olivia Danmark til andre, og vi vil arbejde hårdt på, at billedet forbliver således fremadrettet.

Udtalelser fra medarbejdere:

”Jeg har allerede anbefalet Olivia Danmark til mange. Pga. muligheden for indflydelse på egen vagtplan, gode arbejdsvilkår og rimelige lønforhold”.

”Nu arbejder jeg på to hold, men jeg synes begge min teamledere er rigtig søde, er altid gode til at give tid til at få snakket ud og løse problemerne hurtigt”.

”Måske facilitere sparring med andre kollegaer, som befinder sig samme sted, men ikke nødvendigvis arbejder samtidig. Men igen vil jeg sige, at den mulighed i lige så høj grad er åben, hvis vi selv tager initiativ til det”.

”Jeg er meget tilfreds, men jeg tænker godt, at der kunne være nogle informerende kurser man som medarbejder kunne deltage i, om psykiske handicap såsom autisme”.

”Jeg føler mig ikke helt alene på jobbet, da jeg kan spare med min teamkoordinator”.

”Min teamleder er fantastisk og positiv. Formidler budskaber på en god måde”.

”Fortsæt med at pleje medarbejderne i form af hygge, lidt mad og socialt samvær. Det behøver ikke være ofte, men det hører med til en go arbejdsplads”.

”Jeg føler mig tryg og motiveret når jeg arbejder for Olivia Danmark, og jeg har et meningsfuldt job hvor jeg gør en forskel for andre”.

”Jeg føler mig lyttet til selvom min teamkoordinator ikke fysisk er til stede + de også er gode til at informere”.

Konkrete tiltag:
I 2023 vil vi fokusere på fortsat at udbyde relevante uddannelsesmuligheder for jer, i det vi konstant ønsker at tilbyde jer muligheder for at øge jeres kompetencer inden for Jeres fag. Vi fortsætter derfor også med at tilbyde Olivia Academy, hvor der er fokus på blandt andet kommunikation, konflikthåndtering og profiltyper. I 2022 lancerede vi Olivia Academy online med stor succes.

Ligeledes vil vi fortsat fokusere på en god og effektiv rekrutteringsproces, som skal være med til at sikre det rette match mellem medarbejderens kompetencer og præferencer, borgerens behov og kommunens bevilling.

Vi arbejder også fortsat på at være nærværende – på distancen. Dette være sig både i forhold til daglig ledelse og sparring, men også i forhold til at sikre ordentlige fysiske og psykiske arbejdsforhold.

Vi sætter stor pris på, at I i dagligdagen giver konstruktiv feedback og feedforward til jeres nærmeste leder, så vi kan være på forkant med tiltag, der evt. skal ændres - eller tiltag, som I værdsætter, og vi derfor skal fortsætte med. 

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, var der mulighed for at være med i en lodtrækning om at vinde en biograftur for to personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.