Tilfredshedsundersøgelser

Hos Olivia Danmark bestræber vi os hele tiden på at gøre det bedre.

Hos Olivia Danmark laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse, som har til formål at identificere, hvor vi gør det godt og hvor vi kan blive bedre!

Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan du som bruger, BPA-borger og medarbejder oplever vores samarbejde i din hverdag. På den måde, kan vi fokusere vores udvikling og forbedringer, på områder som har betydning for dig!

På denne side kan du finde resultaterne for vores tilfredshedsundersøgelser i 2021.

Har du spørgsmål til undersøgelserne eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk

 

Tilfredshedsundersøgelse 2021 blandt Olivia Danmarks brugere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores Brugertilfredshedsundersøgelse. Vi har fået en besvarelsesprocent på 33,3% og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer. 

Helt overordnet viser undersøgelsen, at I er trygge ved de hjælpere, I har, samt at I oplever et godt samarbejde med dem. 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen: 

 • Hvordan er samarbejdet med dit hjælperteam? 4,41
 • Er du tryg ved dine hjælpere? 4,40
 • Hvordan er dit samarbejde med Olivia Danmark? 3,76
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 3,90
 • Hvordan oplever du modtagelsen i Olivia Danmarks reception? 3,80
 • Hvordan oplever du din teamleder/teamkoordinators tilgængelighed? 3,91
 • Synes du, at Olivia Danmark gør en positiv forskel i din hverdag? 3,64

Generelt er scoren på de enkelte besvarelser på niveau med 2020-undersøgelsen. Dog er der desværre en lille tilbagegang i tilfredsheden på samarbejdet mellem bruger og ODK, samt i tilfredsheden med teamlederen/teamkoordinatorens tilgængelighed. Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med en tilbagegang og er derfor med det samme gået i gang med en dybere kortlægning af de mulige bagvedliggende årsager. 

I har heldigvis været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, der er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. 2020 har været et anderledes år pga. Covid-19 og de udfordringer, den har ført med sig. Det skinner også igennem i flere af jeres kommentarer. I jeres kommentarer er I også kommet med forslag og idéer til forbedringer. Mange tak for det. Det er alt sammen med til, at vi kan spore os ind på, hvad der er vigtigt for jer. Det er bestemt vores mål at få en så høj score, så muligt på de enkelte områder, og det arbejde er vi allerede i fuld gang med. 

En anden vigtig målsætning for os er, at I oplever Olivia Danmark som en virksomhed, I gerne vil anbefale til andre. Det er der heldigvis en stor del af jer, der gerne vil, og det er vi meget taknemmelige for. 

Vore Brugere udtaler blandt andet:

Svarer altid, enten mail eller telefon. Ringer altid tilbage, venlig- forstående, serviceminded og løsningsorienteret

Jeg synes I gør det rigtig godt. Jeg har haft to andre firmaer før jer og i er det bedste jeg har prøvet.

Gensidig forståelse og alle spørgsmål er okay. Meget varm, imødekommende og åben.

Endnu engang tak til alle jer, der gav sig tid til at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk.

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen var der mulighed for at deltage i en lodtrækning om biograftur for 2 personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.

Tilfredshedsundersøgelse 2021 blandt Olivia Danmarks BPA-borgere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores Brugertilfredshedsundersøgelse.  Vi har fået en besvarelsesprocent på 38%, og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at I oplever et godt samarbejde med Olivia Danmark og at I møder en rådgiver, der er tilgængelig og nem at kommunikere med, samt at I oplever Olivia Danmark som værende en attraktiv BPA-leverandør. 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen: 

 • Hvor tilfreds er du med dit samarbejde med Olivia Danmark? 4,44
 • Synes du, at Olivia Danmark er en attraktiv BPA-leverandør? 4,32
 • Vil du anbefale Olivia Danmark til andre? 4,00
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 4,13
 • Synes du, at Olivia Danmark har et højt serviceniveau? 4,12
 • Oplever du, at din rådgiver er tilgængelig og nem at kommunikere med? 4,71

I forhold til sidste undersøgelse i 2020 er der fremgang eller stilstand på alle besvarelserne, og det er vi rigtig glade for. Derudover er det også vores mål, at alle scorer som minimum skal ligge over score 4, hvilket også er tilfældet. 

Dog vil vi selvfølgelig altid gerne blive bedre endnu, og her vil vi specielt gerne se på, hvad der skal til for at I får endnu mere lyst til at anbefale Olivia Danmark til andre. Det er et fokusområde, vi vil arbejde videre med. 

I har heldigvis været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, der er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. Noget af det vi kan læse ud af kommentarerne er ønsker til vagtplanssystem og vikarportal, og derudover vil I gerne have bedre muligheder for at komme med ønsker og ideer. 

Det er alt sammen fokusområder, vi enten allerede er i gang med at arbejde med eller straks vil undersøge muligheder for, da det er vores klare mål at hæve tilfredsheden på de berørte områder inden næste tilfredshedsundersøgelse.

Vore Brugere udtaler blandt andet:

Man kan altid ringe hvis der er det mindste man er i tvivl om

XX har bare styr på tingene, især når jeg ikke har

Jeg er ualmindelig sjældent i kontakt med Olivia….. Og det er jo mega positivt, for det betyder at der aldrig er problemer!
De ualmindelig få gange jeg har haft spørgsmål, er det lynhurtigt besvaret og problemet løst.
Super godt samarbejde

Endnu engang tak til alle jer, der gav sig tid til at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk.

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen var der mulighed for at deltage i en lodtrækning om biograftur for 2 personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.

Tilfredshedsundersøgelse 2021 blandt Olivia Danmarks medarbejdere

Allerførst vil vi gerne sige mange tak til alle jer, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen. Det er en stor hjælp for os og især de mange uddybende kommentarer, giver os mulighed for at prioritere vores indsats fremadrettet og dermed gøre Olivia Danmark til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Ved denne undersøgelse har vi fået en besvarelsesprocent på 41%. Mange tak til alle jer, der har svaret. Besvarelsesprocenten er lidt lavere end ønsket, så ved næste tilfredshedsmåling vil vi være ekstra opmærksomme på, hvordan vi kan få en højere svarprocent. For jo flere input, vi kan få, jo bedre kan vi justere, hvor der måtte være behov.

Overordnet set viser billedet, at I er godt tilfredse med såvel Olivia Danmark, som med hinanden indbyrdes på holdene, samt at I har et stort engagement i jeres arbejde. Det er vi meget glade for. 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen:

 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres Bruger 4,45
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres kollegaer på teamet? 4,08
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 4,14
 • Hvor engageret er I i jeres arbejde? 4,55
 • Får I tilstrækkelig støtte i jeres arbejde? 3,74
 • Ved I, hvad der forventes af jer i jeres arbejde? 4,25
 • Hvordan oplever I kommunikationen mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 4,27
 • Hvordan oplever I teamlederens/teamkoordinatorens sparring i forbindelse med de udfordringer, I møder? 4,03

Derudover har 92,9% af jer svaret, at I gerne vil anbefale Olivia Danmark som arbejdsplads. Vi er stolte over, at så mange af jer gerne vil anbefale Olivia Danmark til andre, men vi vil også gerne have, at den score bliver endnu højere. Det er derfor et af vores fokuspunkter til næste tilfredshedsundersøgelse.

Udtalelser fra medarbejdere:

Jeg sidder altid med følelsen af, at kunne skrive/ringe hvis jeg har brug for støtte. Der er ikke nogle spørgsmål der er for små.

Jeg oplever en meget god arbejdsplads, hvor der tages højde for medarbejdere og borgere. Man bliver tydeligt instrueret i opgaverne, og det man møder svarer overens med det man får beskrevet.
Det at få lov til at samarbejde så tæt med en borger for at dennes dagligdag bliver så god som muligt er udfordrende, men samtidig også meget givende.

Jeg oplever Olivia Danmark som en virksomhed, der lykkes med at varetage både deres ansattes, borgeres og ejeres interesser til fordel for alle.

Jeg har anbefalet Olivia og vil stadig gøre det da jeg syntes man har mulighed for nogle gode og indholdsrige job og et godt bagland.

Har vi nogen fokuspunkter? 
Da vi har et stort ønske om hele tiden at udvikle og forbedre os, har vi bestemt nogle fokuspunkter. 

Et af områderne er jeres oplevelse af at få den tilstrækkelige støtte i jeres arbejde. Det kan være meget individuelt fra person til person og ordning til ordning, hvilken støtte der er behov for. Derfor er det også et af vores fokusområder konstant at være nysgerrige på, hvordan vi bedst støtter op om jer, så vi kan få skabt en så bred pallette af støttemuligheder som muligt. Det kan være supervision, støtte til forflytninger, hygiejne-problematikker, støtte under oplæring og meget andet. 

Et andet område er den oplevede sparring med teamleder/teamkoordinator. Selvom resultatet ved denne undersøgelse ligger over score 4, vil vi gerne have den højere endnu. En god sparring er meget vigtig i et job, hvor man ofte står alene med arbejdsopgaverne. Vi vil derfor være nysgerrige på, hvad den gode sparring er for netop den enkelte.

Andre konkrete tiltag:
Andre konkrete tiltag som vi også vil fokusere på er konstant at forbedre vidensniveauet for vores medarbejdere. Vi fortsætter derfor også med at tilbyde Olivia Academy, hvor der er fokus på blandt andet konflikthåndtering og profiltyper. Olivia Academy bliver også fortsat udviklet, så der løbende bliver nye og spændende moduler at deltage i. Senest har vi lanceret et Olivia Academy for pædagoger. 

Derudover arbejder vi fokuseret med vores onboarding processer, der skal være med til at sikre en god og grundig start på et ansættelsesforhold. Vi tror på, at det også er med til at gøre det tydeligt, hvad vores forventninger er samt give os et godt indblik i den enkelte medarbejders behov for støtte videre frem.  

Hvis I har idéer til andre tiltag eller spørgsmål til undersøgelsen, er I altid velkomne til at skrive til os på hjaelperforum@oliviadanmark.dk.

Lodtrækningen:
I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen var der mulighed for at være med i en lodtrækning om at vinde en biograftur for to personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.