Tilfredshedsundersøgelser

Hos Olivia Danmark bestræber vi os hele tiden på at gøre det bedre.

Hos Olivia Danmark laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse, som har til formål at identificere, hvor vi gør det godt og hvor vi kan blive bedre!

Derfor er det vigtigt for os at vide, hvordan du som bruger, BPA-borger og medarbejder oplever vores samarbejde i din hverdag. På den måde, kan vi fokusere vores udvikling og forbedringer, på områder som har betydning for dig!

På denne side, kan du finde resultaterne for vores tilfredshedsundersøgelse 2020.

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk

 

Tilfredshedsundersøgelse 2020 blandt Olivia Danmarks Brugere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores Brugertilfredshedsundersøgelse.  Vi har fået en besvarelsesprocent på 38,5% og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at I er trygge ved de hjælpere, I har samt at I oplever et godt samarbejde med dem.
 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen

 • Hvordan er samarbejdet med dit hjælperteam? 4,42
 • Er du tryg ved dine hjælpere? 4,38
 • Hvordan er dit samarbejde med Olivia Danmark? 3,78
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 3,94
 • Hvordan oplever du modtagelsen i Olivia Danmarks reception? 3,95
 • Hvordan oplever du din teamleder/teamkoordinators tilgængelighed? 3,77
 • Synes du, at Olivia Danmark gør en positiv forskel i din hverdag? 3,77
   

I forhold til sidste undersøgelse i 2019 er der desværre en lille tilbagegang i tilfredsheden at spore på flere af punkterne. Det drejer sig blandt andet om den oplevede samarbejde med Olivia Danmark, den oplevede tilgængelighed fra teamlederen/teamkoordinatoren samt hvorvidt det opleves at Olivia Danmark gør en forskel i hverdagen.


Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med en tilbagegang og er derfor med det samme gået i gang med en dybere kortlægning af de mulige bagvedliggende årsager.

I har heldigvis været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, der er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. I 2019/2020 har vi haft en del barsler og naturlige jobskifter i blandt teamledere/teamkoordinatorer. Derfor er der også naturligt nok flere af jer, der har kommenteret på, at I har oplevet flere skift af teamleder/teamkoordinator, hvilket betyder, at der skal bygges en ny relation op flere gange. Derudover har flere udtrykt ønske om, at der bliver lyttet endnu mere til ønsker og ideer samt at teamledernes og teamkoordinatorernes tilgængelighed er større.

Det er alt sammen fokusområder, vi straks vil arbejde med, da det er vores klare mål at hæve tilfredsheden på de berørte områder inden næste tilfredshedsundersøgelse.

En anden vigtig målsætning for os er, at I oplever Olivia Danmark som en virksomhed, I gerne vil anbefale til andre. Det er der heldigvis en stor del af jer, der gerne vil og det er vi meget taknemmelige for.
 

Vore Brugere udtaler blandt andet

Jeg føler at de lytter til mine ønsker. Og gør det jeg ønsker.

Så meget som kan lade sig gøre og hvis det ikke er muligt hjælper de med at finde hvad det næst bedste kan være og alternative løsninger

Jeg føler mig hørt, set og forstået, hvilket ellers er en sjældenhed med et barn som mit.

Meget imødekommende og hjælper en så man kommer til det rette sted

Endnu engang tak til alle jer, der gav sig tid til at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk
 

Lodtrækningen

I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, var der mulighed for at deltage i en lodtrækning om biograftur for 2 personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet. 

Tilfredshedsundersøgelse 2020 blandt Olivia Danmarks BPA-Borgere

Allerførst tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare vores Brugertilfredshedsundersøgelse.  Vi har fået en besvarelsesprocent på 52% og vi er glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen og ikke mindst til også at skrive uddybende kommentarer.

Helt overordnet viser undersøgelsen, at I oplever at jeres rådgiver er tilgængelig og nem at kommunikere med samt at I generelt har et godt samarbejde med Olivia Danmark.
 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen

 • Hvor tilfreds er du med dit samarbejde med Olivia Danmark? 4,25
 • Synes du, at Olivia Danmark er en attraktiv BPA-leverandør? 3,96
 • Vil du anbefale Olivia Danmark til andre? 4,02
 • I hvor høj grad oplever du, at Olivia Danmark tager hensyn til dine ønsker? 3,94
 • Synes du, at Olivia Danmark har et højt serviceniveau? 3,84
 • Oplever du, at din rådgiver er tilgængelig og nem at kommunikere med? 4,56

I forhold til sidste undersøgelse i 2019 er der en fin fremgang i jeres oplevelse af det generelle samarbejde med Olivia Danmark og det er vi rigtig glade for.

Desværre er der også nogle punkter som er gået en smule tilbage i tilfredshed. Det drejer sig blandt andet om hvor højt i oplever serviceniveauet i Olivira Dannmark samt om I oplever, at der bliver taget hensyn til jeres ønsker.

Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med en tilbagegang og er derfor med det samme gået i gang med en dybere kortlægning af de mulige bagvedliggende årsager.

I har heldigvis været gode til at skrive kommentarer i undersøgelsen, der er med til at give os en indikation af nødvendige fokusområder. Noget af det vi kan læse ud af kommentarerne er ønsker til vagtplanssystem og vikarportal og derudover vil I gerne have bedre muligheder for at komme med ønsker og ideer.

Det er alt sammen fokusområder, vi enten allerede er i gang med at arbejde med eller straks vil undersøge muligheder for, da det er vores klare mål at hæve tilfredsheden på de berørte områder inden næste tilfredshedsundersøgelse.
 

Vore Brugere udtaler blandt andet

Man får altid så god behandling når man ringer , og bliver altid hjulpet med de ting man ikke selv kan finde ud af.

Ja for man ringer aldrig forgæves til jer.

Jeg er super godt hjulpet

I gør det godt, har ikke noget at brokke mig over :-)

Endnu engang tak til alle jer, der gav sig tid til at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Har du spørgsmål til undersøgelsen eller idéer til andre tiltag, er du altid velkommen til at skrive til din teamleder/teamkoordinator eller til Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk

Tilfredshedsundersøgelse 2020 blandt Olivia Danmarks medarbejdere

Allerførst vil vi gerne sige mange tak til alle jer, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen. Det er en stor hjælp for os og især de mange uddybende kommentarer, giver os mulighed for at prioritere vores indsats fremadrettet og dermed gøre Olivia Danmark til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Ved denne undersøgelse har vi fået en besvarelsesprocent på 42%. Mange tak til alle jer, der har svaret. Det er lidt lavere end ønsket, så ved næste tilfredshedsmåling vil vi være ekstra opmærksomme på, hvordan vi kan få en højere svarprocent. For jo flere input, vi kan få, jo bedre kan vi justere, hvor der måtte være behov.

Overordnet set viser billedet, at I er godt tilfredse med såvel Olivia Danmark som med hinanden indbyrdes på holdene samt at I har et stort engagement i jeres arbejde. Det er vi meget glade for.
 

På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest, har I svaret følgende på spørgsmålene i undersøgelsen

 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres Bruger 4,07
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres kollegaer på teamet? 4,36
 • Hvordan oplever I samarbejdet mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 3,97
 • Hvor engageret er I i jeres arbejde? 4,45
 • Får I tilstrækkelig støtte i jeres arbejde? 3,76
 • Ved I, hvad der forventes af jer i jeres arbejde? 4,26
 • Hvordan oplever I kommunikationen mellem jer og jeres teamleder/teamkoordinator? 4,16
 • Hvordan oplever I teamlederens/teamkoordinatorens sparring i forbindelse med de udfordringer, I møder? 3,95

Derudover har 88,4% af jer svaret, at I gerne vil anbefale Olivia Danmark som arbejdsplads. Vi er stolte over, at så mange af jer gerne vil anbefale Olivia Danmark til andre, men vi vil også gerne have, at den score bliver endnu højere. Det er derfor et af vores fokuspunkter til næste tilfredshedsundersøgelse.
 

Udtalelser fra medarbejdere

Det er godt at vi løbende kommunikerer om ordningen, jeg er i. MIn teamleder er nem at tale med og lytter til mine observationer og tanker

Der er intet mindre godt at sige, jeg er fuldt tilfreds og føler mig altid lyttet til. Det samme gør min borger ved jeg.

Hun lytter altid og er super forstående. så dejligt.
Kunne ikke ønske det bedre

Får god og konstruktiv sparring så vi sammen kan finde frem til en god løsning
 

Har vi nogen fokuspunkter?

Da vi har et stort ønske om hele tiden at udvikle og forbedre os, har vi bestemt nogle fokuspunkter.

Et af områderne er jeres oplevelse af at få den tilstrækkelige støtte i jeres arbejde. Det kan være meget individuelt fra person til person og ordning til ordning, hvilken støtte der er behov for. Derfor er det også et af vores fokusområder konstant at være nysgerrige på, hvordan vi bedst støtter op om jer, så vi kan få skabt en så bred pallette af støttemuligheder som muligt. Det kan være supervision, støtte til forflytninger, hygiejne-problematikker, støtte under oplæring og meget andet.

Et andet område er den oplevede samarbejde med teamleder/teamkoordinator. En del har kommenteret på, at der har været mange skift i teamleder/teamkoordinator siden sidste tilfredshedsundersøgelse og det er også korrekt, da vi i 2019/2020 har haft en del barsler samt naturlige jobskifter i teamleder/teamkoordinatorgruppen. Det kan selvfølgelig nemt have en indvirkning på samarbejdet, når man skal forholde sig til en ny kontaktperson flere gange og det er derfor vores fokus at få skabt en struktur, så der opleves færre skift på teamleder/teamkoordinatorfronten.
 

Andre konkrete tiltag

Andre konkrete tiltag som vi også vil fokusere på er konstant at forbedre vidensniveauet for vores medarbejdere. Vi fortsætter derfor også med at tilbyde Olivia Academy, hvor der er fokus på blandt andet konflikthåndtering og profiltyper. Olivia Academy bliver også fortsat udviklet, så der løbende bliver nye og spændende moduler at deltage i. Senest har vi lanceret et Olivia Academy for pædagoger.

Derudover arbejder vi fokuseret med vores onboarding processer, der skal være med til at sikre en god og grundig start på et ansættelsesforhold. Vi tror på, at det også er med til at gøre det tydeligt, hvad vores forventninger er samt give os et godt indblik i den enkelte medarbejders behov for støtte videre frem.  

Hvis I har idéer til andre tiltag eller spørgsmål til undersøgelsen, er I altid velkomne til at skrive til os på hjaelperforum@oliviadanmark.dk.
 

Lodtrækningen

I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, var der mulighed for at være med i en lodtrækning om at vinde en biograftur for to personer. Lodtrækningen er foretaget og den heldige vinder er blevet kontaktet.