Olivia Danmark – vi leverer livskvalitet

Olivia Danmark er en af landets største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger til børn og voksne.

Siden 2004 har Olivia Danmark arbejdet målrettet på at levere livskvalitet og yde praktisk hjælp og støtte til borgere, der har svært ved selv at klare hverdagen på grund af en sygdom, handicap, hjerneskader eller andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Olivia Danmark samarbejder i dag med mere end 65 danske kommuner om at yde hjælp og støtte til borgere i hele landet. Vores spidskompetence er komplekse sager og ordninger, men vi løfter alle typer af hjælpe- og omsorgsopgaver, uanset om det er i borgerens eget hjem, i et botilbud eller en institution.

I Danmark tæller Olivia Danmark over 45 administrative medarbejdere og mere end 1500 medarbejdere, herunder både faglærte, ufaglærte, fuldtidsansatte og vikarer.

Olivia Danmarks medarbejdere besidder en bred vifte af faglige og menneskelige kompetencer og evner. Flertallet af Olivia Danmarks teamledere har desuden en uddannelsesmæssig baggrund som enten sygeplejersker, socialrådgivere eller pædagoger.

Olivia Danmark er en del af den nordiske sundhedsplatform, Team Olivia, der hjælper tusindvis af mennesker med særlige behov i både Danmark, Sverige og Norge. Team Olivia-koncernen har mere end 13.000 dygtige og engagerede medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark.

Når Olivia Danmark indgår et samarbejde med en kommune om at yde støtte og hjælp til en borger, har vi fra starten af fokus på at finde den rigtige løsning i forhold til den bevilligede ordning. For at finde ud af, hvordan tilbuddet til borgeren skal sammensættes, indgår vi i en grundig dialog med kommunens sagsbehandler. Derudover bliver borgeren altid tilknyttet en af Olivia Danmarks faste teamledere.

Målet med Olivia Danmarks arbejde er først og fremmest at levere livskvalitet og sikre, at borgeren føler sig tryg i sin hverdag. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste forudsætninger for, at samarbejdet mellem borgere, de pårørende, hjælperteamet, Olivia Danmarks teamleder, kommunens sagsbehandlere og øvrige involverede parter, fungerer optimalt.