Vil du arbejde med SPS?

Som støttegiver yder du støtte til den studerende. Din rolle som støttegiver afhænger af den støtteform, du skal give, og de udfordringer som den studerende med psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse oplever som følge af funktionsnedsættelsen. Læs mere om de forskellige muligheder nedenfor.

Kvalifikationer – studiestøttegiver

En studiestøttegiver skal have følgende kvalifikationer:

 • En relevant lang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, psykologiske, pædagogiske, didaktiske, sociologiske eller specialpædagogiske område og
 • minimum 2 års erfaring med undervisning eller vejledning til studerende på mellemlange eller lange videregående uddannelser eller
 • minimum 2 års erfaring med anden støtte til unge med psykiske og/eller neurologiske funktions-nedsættelser.

ELLER
 

 • en relevant mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske, didaktiske, sundhedsfaglige område med efteruddannelse inden for neuropsykologi, pædagogik, neuro-pædagogik, psykologi, vejledning eller specialpædagogik på minimum diplomniveau f.eks. relevante diplommoduler på i alt 10 ECTS og
 • minimum 2 års erfaring med undervisning eller vejledning af studerende på mellemlange eller lange videregående uddannelser eller
 • minimum 2 års erfaring med anden støtte til unge med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser.

Kvalifikationer – faglig støttelærer

En faglig støttelærer skal have følgende kvalifikationer:

 • Have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring i det fag (eller et tilsvarende fag), som den pågældende skal yde støtte i forhold til, eller
 • arbejde som undervisningsassistent i det pågældende fag eller i et andet fag på den pågældende uddannelse, eller
 • have en relevant kandidatgrad og have undervisningserfaring på den uddannelse (eller en tilsvarende uddannelse), som den studerende er optaget på.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen

Et fag betragtes som ”tilsvarende” når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i fagene. En uddannelse betragtes som ”tilsvarende”, når der metodisk, teoretisk og praktisk er sammenfald mellem indholdet i uddannelserne. Ved undervisningserfaring forstås, at den faglige støttelærer enten underviser eller tidligere har undervist i en eller flere perioder (minimum 1 år) inden for de seneste 10 år.

Kvalifikationer – studiementor

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

 • Læse på samme uddannelse som den studerende eller, hvis den studerende ikke ønsker en studiementor, der læser på samme uddannelse, læse på samme uddannelsesinstitution som den studerende.
 • Have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
 • Være lige så langt eller længere i sit studieforløb som den studerende. Dette krav gælder dog ikke for studiementorer det yder støtte til studerende som læser på sidste halvår af en kandidatuddannelse. I disse tilfælde skal den pågældende studiementor som minimum have gennemført 1. halvår af kandidaten.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Hvis du ønsker at arbejde inden for SPS-området kan du oprette en jobagent her