Vil du arbejde med SPS?

Som støttegiver yder du støtte til den studerende. Din rolle som støttegiver afhænger af den støtteform, du skal give, og de udfordringer som den studerende med psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse oplever som følge af funktionsnedsættelsen. Læs mere om de forskellige muligheder nedenfor.

Hvad er specialpædagogisk støtte (SPS)?

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser på lange videregående uddannelser kan uddanne sig på lige fod med andre studerende. SPS har til formål, at den studerende kommer godt igennem sit studie.

Specialpædagogisk støtte hos Olivia Danmark

I Olivia Danmark har vi fokus på den studerendes behov, ressourcer, hverdag, og de udfordringer de oplever. SPS-støtten bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte studerende og således, at den fremmer dennes trivsel på studiet, skaber en positiv udvikling og bringer den studerende godt igennem hele sit studie. Vi ved, at relationen er vigtig for en positiv udvikling og derfor arbejder vi med at skabe gode, trygge og holdbare relationer imellem vores studiestøtter og de studerende. Vi arbejder med at udvikle nye brugbare strategier og studieteknikker sammen med den studerende; helt fra de konkrete dagligdagsteknikker og til strategier, der skal hjælpe med at håndtere de svære tanker.

Eksempler på psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser:

 • Angst
 • OCD
 • PTSD
 • Depression
 • Bipolar lidelse
 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • ADD/ADHD
 • Autismespektrum forstyrrelse
 • Hjerneskade
 • Hjernerystelse
 • Cerebral parese

Hvad forventer vi af dig?

Du har erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge og unge voksne og gode relationskompetencer. Du står stærkt i din faglighed alene og kan arbejde selvstændigt, men det er lige så vigtigt, at du både kan og vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer. Du er engageret, empatisk og vedholdende i opgaveløsningerne og du bevarer overblikket i det tværfaglige samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.

Du trives i at arbejde med støttende samtaler med de studerende og hjælpe de studerende med at udvikle kompenserende strategier til at håndtere kognitive, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder samt at hjælpe den studerende til at opnå større selvstændighed i forhold til at håndtere sine studiemæssige udfordringer.

Hvad kan du forvente af Olivia Danmark?

Når du bliver tilknyttet som SPS-støtte hos Olivia Danmark, så træder du også ind i en mulighed for faglig og personlig sparring, supervision samt et netværk. Vi har erfaring med at hjælpe sårbare børn, unge og voksne siden 2004 og vægter bl. a. faglighed, viden og relationer meget højt.

Noget af det første som du vil blive tilbudt er deltagelse i en introduktionsworkshop om arbejdet i relation til SPS-området. Vi ser gerne, at du deltager med fysisk fremmøde, men er du forhindret i dette, så kan du selvfølgelig også deltage virtuelt. På introduktionsworkshoppen vil vi bl. a. komme ind på følgende emner og områder:

 • Du vil blive Introduceret til din kommende rolle som SPS-støttegiver og til de etiske principper for god vejledning.
 • Du vil opnå et basiskendskab til psykiske- og neurologiske funktionsnedsættelser, og hvilke udfordringer funktionsnedsættelserne kan give i en studiemæssig sammenhæng.
 • Du vil blive introduceret til forslag og inspiration til, hvordan SPS-støtten bedst kan gribes an, herunder en grundlæggende introduktion til redskaber, der kan hjælpe den studerende til at overskue og strukturere sit studie.
 • Du vil få en helhedsforståelse for de særlige livsomstændigheder, som studerende med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser ofte kan befinde sig i.
 • Du vil få en mulighed for at etablere netværk til andre SPS-støttegivere.

I det hele taget vil vi her gøre vort ypperste for at klæde dig bedst muligt på til din kommende rolle som støttegiver Hos Olivia Danmark får du en spændende arbejdsplads med højt til loftet og et selvstændigt job med indflydelse og ansvar. Du får stor frihed til at planlægge dine egne arbejdsopgaver.

Hvor kan du arbejde med SPS?

Olivia Danmark leverer specialpædagogisk støtte på følgende uddannelsesinstitutioner:

Sjælland:

 • Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering (København)
 • Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Frederiksberg)
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne (København)
 • Roskilde Universitet (Roskilde)
 • Rytmisk Musikkonservatorium (København)
 • Syddansk Universitet (Slagelse)
 • Aalborg Universitet København (København)
 • Det Kongelige Akademi – Design (Bornholm)

Fyn:

 • Det Fynske Kunstakademi (Odense)
 • Syddansk Musikkonservatorium (Odense)
 • Syddansk Universitet (Odense)

Jylland:

 • Designskolen Kolding (Kolding)
 • Det Jyske Kunstakademi (Aarhus)
 • Det Jyske Musikkonservatorium (Aarhus)
 • Det Jyske Musikkonservatorium (Aalborg)
 • Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg)
 • Syddansk Universitet, Campus Kolding (Kolding)
 • Syddansk Universitet (Esbjerg)
 • Syddansk Universitet (Sønderborg)
 • Aalborg Universitet (Aalborg)
 • Aalborg Universitet Esbjerg (Esbjerg)