Vikararbejde hos Olivia Danmark

Bliver du vikar hos Olivia Danmark som handicaphjælper, har du mulighed for at tage ledige vagter, som skal dækkes ind på grund af sygdom eller ferie hos de faste medarbejdere.

På denne side kan du læse mere om, hvad det vil sige at arbejde som vikar hos Olivia Danmark.

Løs eller fast vikar

Hos Olivia Danmark kan du arbejde som løs eller fast vikar som handicaphjælper. Er du fast vikar, kontakter vi dig, når der er en ledig vagt, hvor de faste medarbejdere ikke kan træde til, mens du som løs vikar selv byder på ledige vagter i vores vikarportal. Uanset typen af vikararbejde kan vi ikke garantere dig vagter.

Når du har været ude som vikar hos en borger, og begge parter har været tilfredse med samarbejdet, kan du blive skrevet på vikarlisten for den pågældende borger. På den måde har du mulighed for at blive tilknyttet som fast vikar, hvilket bidrager til at skabe stabilitet og kontinuitet for både dig og borgeren.

Olivia Danmark tilbyder også faste stillinger som handicaphjælper.

Inden du kommer ud som vikar 

Når du bliver sendt ud på en vikarvagt, er det vigtigt, at du føler dig rustet til at møde den pågældende borger. Derfor skal du altid fortælle os, hvis du har tvivl om den information, du modtager omkring vagten og borgeren. Du må hellere spørge én gang for meget. Vi er kun interesseret i, at vagten bliver en god oplevelse for både dig og borgeren.

Som fast vikar bliver du lært op hos borgeren, hvis det er et krav, eller hvis der er behov for det. Eksempelvis hvis du som vikar ikke har tilstrækkelig med erfaringer til at løse de opgaver, der er hos borgeren. Er du løs vikar, vil der i langt de fleste tilfælde være krav om, at du på forhånd har de rette og relevante erfaringer og faglige kompetencer i jobbet som handicaphjælper.

Mange af vores borgere har en handicapbil, som du kan få til opgave at køre. Derfor er det en stor fordel at have et kørekort, fordi det giver dig mulighed for at få tilbudt flere vagter. Hvis du er er villig til at bruge lidt ekstra transporttid til dit job, kan det også være en fordel, idet Olivia Danmark varetager hjælpeordninger i hele landet.

Sådan søger du vikarvagter

Du er velkommen til at søge vikarvagter hos Olivia Danmark. Det eneste, du skal gøre, er, at oprette en profil i vores jobdatabase. Når du har oprettet en profil, kan du logge direkte ind i vores vikarportal ved at bruge de samme oplysninger.

Inden vi sender dig ud på en vikarvagt som handicaphjælper, skal du til samtale hos Olivia Danmark. Det samme gør sig gældende, hvis du skal ansættes i en fast stilling. Hvis du allerede er - eller har været ansat hos Olivia Danmark – behøver du ikke komme til endnu en samtale.

 

 

Vikar aflaster

Her vil din opgave ofte have til formål at aflaste forældre til et barn med handicap, så forældrene får mere tid til eventuelle andre søskende, arbejde og gøremål i eller uden for hjemmet.

I nogle aflastningsstillinger skal du møde ind om morgenen og hjælpe barnet med sine morgenrutiner. I andre stillinger foregår aflastningen om eftermiddagen/aftenen. Opgaverne varierer alt efter barnets behov. De kan for eksempel bestå af ren praktisk hjælp eller støtte og stimulering via forskellige aktiviteter i eller uden for hjemmet. 

I en stor del af vores aflastningsstillinger er det ikke en forudsætning, at du har forudgående arbjedserfaring fra lignende job. Det vigtigste er, at du brænder for arbejdet. 

Vikar personlig hjælper

Som handicaphjælper er din opgave at hjælpe den borger, du er ansat hos med praktiske og personlige behov, som borgeren ikke selv kan indfri. De konkrete opgaver i stillingen afhænger af kommunens vurdering af borgerens behov for hjælp. Nogle af de opgaver man typisk varetager som handicaphjæpler er: personlig pleje (herunder hjælp til toiletbesøg og badning), lift fra stol til seng og omvendt, ledsagning samt anden praktisk hjælp.  

Vikar pædagog

Bliver du ansat som vikar i en pædagogisk ordning, vil det oftest være som fast vikar. Du arbejder ud fra en handleplan, der er udarbejdet i kommunen eller i samarbejde med Olivia Danmarks teamleder og kommunens sagsbehandler.

Jobbet som pædagog er tværfagligt. Det betyder, at du ofte samarbejder med specialinstitutioner (daginstitution/skole), autismecenter, sagsbehandler og andre relevante partnere, der er tilknyttet borgeren.

De pædagogiske opgaver kan have meget forskellig karakter. For eksempel er der opgaver, hvor vi støtter voksne handicappede i at strukturere deres hverdag i forhold til eksempelvis økonomi, pleje af sociale kontakter, hjælp i forhold til misbrugsproblemer eller hjælp til at læse og forstå borgerens post.

Vi løser også pædagogiske opgaver, hvor vi for eksempel aflaster en familie med et svært handicappet barn og giver vejledning til forældrene i, hvordan de i hverdagen tager bedst muligt hensyn til deres barn.

Vikar respiratorisk hjælper

En del af Olivia Danmarks stillinger er i såkaldte respiratoriske ordninger, hvor du skal udføre respiratorisk overvågning. Udover den respiratoriske overvågning skal du ofte hjælpe borgeren med personlig pleje og hjælpe til med praktiske opgaver. Typisk er der tale om 12-timers vagter, som kan være en blanding af dag- og nattevagter. Nattevagterne er altid vågne, da opgaven er at overvåge borgerens respiator. 

Vikar social- og sundhedsassistent

Bliver du ansat som vikar i en sundhedsfaglig ordning i stillingen som social- og sundhedsassistent, vil der være opgaver, der kræver særlige fagligheder indenfor eksempelvis behandling og pleje. 

Flertallet af Olivia Danmarks stillinger som social- og sundhedsassistent er i børneordninger, hvor du udover behandling og plejeopgaver kommer til at spille en vigtig rolle i familiens hverdag.