Lønforhold

Alle Olivia Danmarks medarbejdere er omfattet af en overenskomst. Det betyder, at der er et fast grundløntrin og efterfølgende faste erfarings- og uddannelsesløntrin.

Hvis du er ansat som sygeplejerske, kan du finde Olivia Danmarks overenskomst med DSR her.

Olivia Danmark og FOA

Din grundløn fastsættes ud fra arbejdsstedet geografiske placering. Efterhånden som du øger din erfaring eller anciennitet, bliver grundlønnen erstattet af nedenstående løntrappe.

Dine lønvilkår vil altid fremgå af din ansættelseskontrakt. Er du jobsøgende, står det i jobopslaget.

Oversigt over løntrapper:

Handicaphjælper:

Løntrin 12

Handicaphjælpere med 1 års erfaring:

Løntrin 13

Handicaphjælpere med 3 års erfaring:

Løntrin 14

Handicaphjælper med 1 års invasiv respiratorisk erfaring i Olivia Danmark:

Løntrin 14

Social- og sundhedshjælper:

Løntrin 20

Social- og sundhedshjælper med 4 års erfaring:

Løntrin 22

Social- og sundhedshjælper med 11 års erfaring:

Løntrin 28

Social- og sundhedsassistent:

Løntrin 24

Social- og sundhedsassistent med 4 års erfaring:

Løntrin 28

Social- og sundhedsassistent med 10 års erfaring:

Løntrin 32

 

Kvalifikationskravet i de forskellige ordninger bliver fastsat af myndighederne ud fra deres visitation, og medarbejdere bliver ansat efter kvalifikationskravet.

Såfremt du som sundhedsuddannet medarbejder ønsker ansættelse i en ordning, der ikke er visiteret til dit uddannelsesniveau, kan du blive ansat og aflønnet som ikke-uddannet medarbejder/handicaphjælper, da det er myndighedernes visitation, der dikterer ansættelsestrinnet. 

Du kan finde yderligere informationer om dit løntrin i takstbladet, som du finder her.

Alle lønreguleringer, herunder erfaringsløn, træder i kraft pr. den. 16 i måneden efter opnået erfaring eller anciennitet.

Alle dine lønforhold står udspecificeret i overenskomsten, som du finder her.

Feriepenge
Olivia Danmark indbetaler feriepenge for alle medarbejdere til FerieKonto. Du optjener feriepenge af din løn hver måned. Antal optjente feriedage står på din lønseddel, som du modtager fra Olivia Danmark hver måned.

Du er selv ansvarlig for at søge om dine feriepenge hos FerieKonto. Det er en forudsætning at dine feriedage er registreret af din nærmeste leder og stemmer overens med de dage du søger feriepenge for.