Socialfaglige indsatser

I Olivia Danmark løser vi opgaver i samarbejde med forvaltninger og afdelinger i landets kommuner.