Mentorforløb

Sammen skaber vi kontakt til uddannelse og beskæftigelse gennem et fokus på
faglig, personlig og social udvikling.

Tilbage

Mentorforløb hos Olivia Danmark

I samspil skaber vi mening, udvikling og retning mod uddannelse og beskæftigelse. I situationer, hvor det er svært at fastholde job eller uddannelse, eller hvor det er vanskeligt at finde vejen til de rette valg. Når overblikket mangler, når det er svært at holde styr på økonomien, svært at passe en behandling, svært at præsentere sig selv godt nok, og når det kræver mere energi end normalt at indgå i sociale sammenhænge, så kan en mentor være den afgørende forskel. Et mentorforløb kan være det, der åbner nye muligheder. Det næste skridt mod uddannelse, beskæftigelse, nye relationer og et klarere billede af egne ønsker og muligheder.

Et mentorforløb hos Olivia Danmark er bygget op omkring en individuel og håndholdt indsats, hvor vi gennem en anerkendende og relationsbåret kontakt, styrker og sætter kompetencer og færdigheder i spil på nye måder.

Løsningerne vi sammen skaber rammerne for, er motiverende og fastholdende og med til at skabe rum for realistiske ambitioner og målbare resultater.

I Olivia Danmark møder du erfarne mentorer, der går ind i mentorforløb i hjemmet, i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner og andre relevante steder. Vi har tilknyttet erfarne virksomhedskonsulenter og mentorer med erfaring indenfor misbrugsbehandling, psykiatri, uddannelsesinstitutioner m.v. 

Mentorforløb med individuelle målsætninger

Ved mentorforløbets opstart drøfter vi sammen med sagsbehandler og dig det fremtidige samarbejde, herunder mål og delmål for den håndholdte indsats.

Mentorforløb er altid individuelt skræddersyet til den enkelte, men nogle af de typiske målsætninger, vi arbejder med kan være:

 • Skabe mening og tage ansvar
 • Skabe et stabilt fundament for en fremtid i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
 • Bryde isolation
 • Opbygge sunde relationer
 • Skabe struktur, rammer og rutiner i hverdagen
 • Håndtering af psykiske lidelser
 • Håndtering af forbrug af rusmidler
 • Øget fokus på livsstil og velvære

Hos Olivia Danmark er du altid tilknyttet en fast mentor og derudover kan mentorforløbet eksempelvis sammensættes af:

 • Ugentlige samtaler
 • Transport
 • Deltagelse på møder, undervisning m.v.
 • Telefonisk og SMS kontakt om aftenen og i weekenderne

Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for dig/jer.