Barselsregler

Når man skal være forælder er man omfattet af barselsloven. Her på siden finder du et kort oprids af barselsreglerne. Ønsker du en mere detaljeret gennemgang, eller har du spørgsmål til barselsreglerne, er du velkommen til at sende os en mail: HR@oliviadanmark.dk

Overordnede rettigheder
Hvis du skal være mor, har du som udgangspunkt ret til orlov fra dit arbejde hos Olivia Danmark i op til 50 uger. Hvis du skal være far, har du som udgangspunkt ret til orlov fra dit arbejde hos Olivia Danmark i op til 34 uger. Du har også ret til orlov ved adoption.

Barselsregler i overenskomsten med FOA?
Din orlov følger til enhver tid forskrifterne i overenskomsten, og du kan læse en udspecificering af disse her

Hvis du på det forventede fødselstidspunkt har mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden, har du ret til løn under en del af din orlov. Lønnen svarer til den løn, du ville have optjent i perioden ifølge dine almindelige vagter. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Det er en forudsætning for betaling, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen er mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Retten til løn efter § 16 bortfalder, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, som følge af medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven.

Barselsregler for kommende mødre jf. overenskomsten med FOA

Op til 4 uger inden det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov)

Løn ud fra almindelig vagtplan

14 uger efter det faktiske fødselstidspunkt (barselsorlov)

Løn ud fra almindelig vagtplan

Op til 7 ugers forældreorlov (disse uger modregnes i de 32 ugers fælles forældreorlov)

Løn ud fra almindelig vagtplan

32 uger efter udløbet af de 14 ugers
barselsorlov (forældreorlov)

Her overtager din kommune lønudbetaling og du modtager ikke længere løn fra Olivia Danmark.

 

Barselsregler for kommende fædre

2 uger fra barnets fødsel eller hjem-komst fra hospitalet (fædreorlov)

Løn ud fra almindelig vagtplan

Op til 7 ugers forældreorlov (disse uger modregnes i de 32 ugers fælles forældreorlov)

Løn ud fra almindelig vagtplan

32 uger (forældreorlov)

Her overtager din kommune lønudbetaling og du modtager ikke længere løn fra Olivia Danmark.

 

Barselsregler, hvis du ikke har 9 måneders anciennitet
Har du ikke 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt, har du stadig ret til orlov fra dit arbejde. Da du ikke vil modtage løn, vil du i hele din orlovsperiode have ret til at modtage barselsdagpenge igennem Udbetaling Danmark.

Husk at varsle din barselsorlov
Som kommende mor skal du senest 3 måneder før din termin underrette os om, hvornår du forventer at føde, og hvornår du forventer at gå på orlov.

Som kommende far skal du senest 4 uger før orlovens start underrette os om, hvornår dit barn har termin, og du dermed har ret til dine 2 ugers barselsorlov (fædreorlov).

Du skal senest 8 uger efter fødslen orientere os om, hvornår du kommer tilbage på arbejdet. Vi skal også have besked, hvis du ønsker at forlænge din orlov eller udskyde noget af orloven.

Planlægger du at blive gravid, eller er du allerede gravid, er du velkommen til at kontakte os på mail HR@oliviadanmark.dk eller telefon 88 88 71 71, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at forstå barselsreglerne. Du kan også læse mere om barselsreglerne på www.borger.dk