Ansættelsesforhold i Olivia Danmark

Når du bliver ansat i Olivia Danmark til at varetage støtte- og hjælpeopgaver hos en eller flere af vores borgere, er du omfattet af en række grundvilkår og forhold, der alle har til formål at give dig tryghed og tilfredshed i din ansættelse. Du kan læse mere om vilkårene på denne side. 

Overenskomst med FOA
Mange af dine ansættelsesforhold står beskrevet i vores overenskomst med FOA, som du kan læse her.

Ansættelsesvilkårene afhænger af den konkrete stilling, du bliver ansat i. I de fleste tilfælde er det borgerens kommune, der afgør lønniveau og arbejdstider ud fra en vurdering af den individuelle borgers behov og bevilling. 

Du kan læse mere om dine lønforhold  samt øvrige ansættelsesvilkår som pension, barsel og sygdom.

Hvis du er ansat i en BPA-ordning, skal du læse om dine ansættelsesforhold her.

Overenskomst med DSR
Hvis du er ansat hos Olivia Danmark som sygeplejerske, så får du overenskomst med DSR. Den kan du læse lige her.
 

Medarbejderhåndbog
Når du bliver ansat i Olivia Danmark, modtager du sammen med din kontrakt en medarbejderhåndbog. Håndbogen fungerer som en guide, hvor du finder relevante og nyttige oplysninger om eksempelvis forhold og procedurer, der er vigtige at kende til, når du arbejder i et privat hjem.
 

Arbejdsmiljø og sikkerhed på jobbet
De fleste mennesker tilbringer cirka halvdelen af deres liv på en arbejdsplads. Derfor bør arbejdspladsen være et rart og behageligt sted, hvor der hverken er fare eller risiko for helbredet.

Olivia Danmarks arbejdsmiljøorganisation arbejder for, at vores ansatte arbejder i et sundt og ufarligt miljø. Det gør vi ved at understøtte og sikre et godt arbejdsmiljø gennem blandt andet at tilbyde:

  • Forflytningskurser
  • Kursustilbud gennem Olivia Academy
  • Brand- og førstehjælpskursus
  • Hygiejnekursus

Arbejdspladsvurderinger
Olivia Danmark gennemfører arbejdspladsvurderinger (APV'er) i alle vores borgeres hjem, hvor der er fastansatte medarbejdere. En arbejdspladsvurdering er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år, eller hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

Arbejdspladsvurderinger har til formål at undersøge arbejdsmiljøet på arbejdspladsen - både det fysiske og det psykiske.

Den fysiske APV foregår ved en gennemgang af hjemmet. Formålet er at sikre, at medarbejdernes arbejdsplads er sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Den psykiske APV udføres ved hjælp af spørgeskemaer, hvor medarbejderne besvarer spørgsmål omkring det psykiske arbejdsmiljø.

Når en APV er gennemført, vurderes det, om der er brug for en handlingsplan for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er forskelligt, hvem der inddrages i handlingsplanen, men du er altid velkommen til at spørge din teamleder, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Et godt arbejdsmiljø er alles ansvar. Derfor er du altid velkommen til at kontakte din teamleder eller Olivia Danmarks arbejdsmiljøgruppe, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for hjælp eller yderligere informationer.

Du kan skrive til arbejdsmiljøgruppen på: arbejdsmiljo@oliviadanmark.dk
 

Arbejdsskader
Hvis du kommer ud for en akut fysisk eller psykisk arbejdsskade, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene ude hos borgeren, skal du altid henvende dig til egen læge. Dernæst skal du indberette din arbejdsskade til Olivia Danmarks HR-afdeling – også i tilfælde af mindre skader.

Olivia Danmark indberetter din skade til arbejdstilsynet. Du kan herefter søge erstatning via arbejdsskadeforsikringen, hvis det viser sig, at din skade medfører varige mén.

Ved arbejdsskader skal du kontakte Olivia Danmarks HR-afdeling enten på telefon 88 88 71 71 eller via mail: HR@oliviadanmark.dk.