Olivia Academy

Olivia Academy er et tilbud til medarbejdere i Olivia Danmark, der er ansat i en af vores helhedsordninger. Formålet med Olivia Academy er at give dig nogle konkrete værktøjer, som du kan bruge i din hverdag ude hos borgeren.

Husk at tilmeldingen er bindende, og at du får fuld løn under kurset. 

Er du forhindret på dagen i at deltage, skal du give os besked ved at ringe på 88 88 71 71 og lægge en besked i receptionen.

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

 • Typologier
 • Identitets- og rolleafklaring
 • Anerkendende kommunikation
 • Feedback og konflikthåndtering
   

Nye værktøjer du får på modul 1: 
På kurset bliver du klædt på til at indgå i sunde og stærke relationer med din borger og få redskaber til at lære at skelne imellem dine egne og borgerens følelser. Du vil også lære, hvordan du målretter din kommunikation på en anerkendende facon og derigennem blive bedre til at kunne håndtere konflikter.

Der vil være en faglig evaluering ved dagens afslutning.

Modul 2: Skab merværdi for dig og din borger II

Som medarbejder kan du opleve udfordringer i forholdet til dine kollegaer. På den ene side er du en del af et team. På en anden side er du som regel alene på arbejde. Relationen mellem dig og dine kollegaer bærer præg af en indbygget afhængighed af hinanden, som påvirker arbejdsglæden hos dig og det team, du er en del af.

Afhængigheden påvirker også både effektiviteten og relationen til borgeren. Dit arbejde indeholder altså flere forskellige roller og arbejdsopgaver, som stiller store krav til dig i forhold til at være en del af et team.

På modul 2 arbejder vi videre med:

 • Typologier, person- og teamprofil
 • Teamudvikling
 • Rolle- og opgavefordeling
 • Feedback og konflikthåndtering i teamet

Nye værktøjer du får på modul 2:
På kurset vil du blive klædt på til bedre at kunne indgå sunde og stærke relationer med dine kollegaer, herunder at finde ud af, hvordan du skaber effektive teams og bidrager til at højne arbejdsglæden. Du lærer også, hvordan du kan yde en målrettet indsats i planlægningen af teamets arbejdsopgaver og samarbejdsstruktur. Du lærer også, hvordan du bedst håndterer teamets konflikter.

Der vil være en faglig evaluering ved dagens afslutning.

OBS! Det er en forudsætning, at du har deltaget på modul 1 for at gå videre til modul 2.

Modul 3: Den selvledende medarbejder

Når du arbejder ude hos en borger med et fysisk og/eller psykisk handicap, har du som udgangspunkt ingen kollegaer – eller ledere - i nærheden af dig. ”Selvledelse” er derfor et nøgleord, fordi du alene kommer til at stå med det daglige ansvar for at kommunikere med såvel borgeren som de pårørende.

For at imødekomme eventuelle udfordringer og problemer kan du - ved at handle proaktivt - være med til at skabe nogle gode forhold og rammer for dit arbejde og herigennem yde en bedre service overfor borgeren.

På modul 3 arbejder vi med:

 • Identitets- og rolleafklaring
 • Selvmotivering
 • Anerkendende kommunikation
 • Kommunikation og nærvær – imødegå konflikten
 • Selvledelse

Nye værktøjer du får på modul 3
På kurset vil du lære, hvordan du bliver mere ”selvledende”. Vi hjælper dig også til at blive mere bevidst om dine egne motivationsfaktorer og den måde, du kommunikerer på. Målet er at lære dig, hvordan du kan optræde i en mere professionel rolle, hvor du som medarbejder fremstår med mere selvtillid og styrke, når du træder ind i borgerens hjem.

Der vil være en faglig evaluering ved dagens afslutning.

OBS! For at deltage på modul 3 er det en forudsætning, at man har deltaget i både modul 1 og 2.

Pædagogisk gennemslagskraft

I dette modul tager vi udgangspunkt i den reflekterende praktiker. Hvad betyder det for dit pædagogiske arbejde? Og hvordan kan det styrke din gennemslagskraft?

Hverdagens komplekse problemstillinger betyder, at du skal kunne håndtere flere forskellige roller, som kan være vanskelige at gennemskue og forene. 

Dagen vil være kendetegnet ved rig mulighed for dialog omkring fag-pædagogiske udfordringer.

På dette kursus arbejder vi med:

 • Viden-i-handling / refleksion-i-handling (Schøn)
 • Læringens tre dimensioner (Illeris)
 • Sorg-/kriseprocesser
 • Domæneteori
 • Typologier

Det er ikke en forudsætning, at du har deltaget på de øvrige moduler.