Hvad kan Olivia Danmark hjælpe med?

På denne side kan du læse mere om, hvordan Olivia Danmark støtter og hjælper mennesker med særlige behov. For at kunne give den bedst mulige hjælp, målretter vi altid vores tilbud efter den enkelte borgers individuelle situation og ønsker.

Hvis du har brug for at vide mere om, hvordan vi bedst hjælper dig eller din pårørende, er du velkommen til at kontakte os. Dog skal du vide, at det er kommunen, der bevilliger hjælpen. Eneste undtagelse er, når Olivia Danmark finder besøgsvenner, hvilket er et privat tilbud, der ikke går igennem kommunen.

Tilbud om praktisk hjælp og pleje

I Olivia Danmark har vi mange års erfaringer med at klare alle opgaver inden for praktisk hjælp og pleje til mennesker, der lever med forskellige typer af handicap.

Tryghed, frihed og fleksibilitet i hverdagen er altid målet og omdrejningspunktet for den hjælp, vi tilbyder i Olivia Danmark. Samtidig har vi stor forståelse for, at hjælpen og indsatsen skal tilpasses de behov, du som borger og/eller I som familie har indenfor hjemmets fire vægge.

Når vi indgår et samarbejde med dig eller din pårørende, er vi meget opmærksomme på at skabe de bedste betingelser for at sikre en god opstartsfase. Der er nemlig stor forskel på, om hjælpen udspringer på baggrund af en akut situation, et medfødt handicap eller en erhvervet tilstand, der nedsætter muligheden for, at du eller din pårørende kan klare dig eller sig selv 100 % i hverdagen.

Når Olivia Danmark får til opgave at yde praktisk støtte og hjælp til mennesker med særlige behov, sørger vi altid for at en af vores dygtige og engagerede teamledere bliver tilknyttet ordningen. Teamlederen har herefter ansvaret for at være i direkte dialog med dig og dine pårørende, ligesom vi sørger for kommunikationen med din kommune og for eksempel sygeplejen.

På det praktiske plan er det også teamlederen, der er ansvarlig for alt omkring ansættelsesforhold og aflønning af de medarbejdere, der bliver tilknyttet din ordning.

Olivia Danmark har en dækningsgaranti, der sikrer, at vi altid kan sende en kompetent vikar ud til dig i tilfælde af, at medarbejderteamet ikke selv kan dække ved sygdom eller ferie.

Respiratorisk overvågning

Olivia Danmark har mange års erfaringer i at varetage ordninger for børn og voksne, der lever med en respirator.

Hos Olivia Danmark er det naturligvis et krav, at vores medarbejdere har de faglige kvalifikationer og menneskelige kompetencer og evner, som det kræver for at et barn eller en voksen med respirator føler sig tryg og i sikre hænder.

Olivia Danmark sørger for den nødvendige oplæring og certificering af vores medarbejdere i forhold til de faglige kvalitetskrav, som respirationscentrene stiller.

Samarbejde på tværs
Olivia Danmark er specialist i at stå i spidsen for at koordinere de mange forskellige samarbejdsrelationer, du som borger med en respirator er i kontakt med.

Olivia Danmark tilbyder at fungere som både midtpunkt og tovholder for kommunikationen mellem respirationscenter, kommune og region samt mellem dig og dine medarbejdere.

Indenfor respiratoriske ordninger varetager Olivia Danmark følgende opgaver:

  • Al kontakt og koordinering med respirationscentret i forhold til oplæring og kompetenceudvikling af medarbejderne
  • Daglig indrapportering til respirationscentret og opfølgning på de respiratoriske afvigelser jf. respiratorcenterets krav
  • Opfølgning på lægeordination og behandlingsplan
  • Ansvar for planlægning af al respiratorisk oplæring ud fra respirationscentrets krav og kompetencer
  • Statusmøder med kommunen og/eller regionen
Aflastning/afløsning

Olivia Danmark støtter og hjælper familier, der får bevilliget aflastning i hjemmet. Vi har en fast gruppe af dygtige og engagerede teamkoordinatorer, som har til opgave at varetage vores aflastnings- og støtteordninger.

Olivia Danmark tilbyder at hjælpe til med at koordinere de bevilgede aflastningstimer. Fordelen ved at overlade koordineringen af timerne til Olivia Danmark er, at vi kan medvirke til at give jer større frihed og fleksibilitet i hverdagen.

Det er vigtigt at finde de rigtige medarbejdere til aflastningsordningen. Derfor lægger vores teamkoordinatorerne en stor indsats i at afdække jeres ønsker og behov for medarbejdere, så vi sammen kan rekruttere og ansætte de bedst egnede og mest kvalificerede medarbejdere.

Ledsagelse

Har du eller din pårørende behov for en ledsager til at færdes uden for hjemmet, kan Olivia Danmark være behjælpelig. En ledsagerordning er normalt på 15 timer pr. måned. 

I Olivia Danmark har vi gode erfaringer med at varetage ledsageordninger. Vi sørger blandt andet for at rekruttere og ansætte medarbejdere, der lever op til dine krav og ønsker. Vi tilbyder også at hjælpe dig med at koordinere de bevilligede ledsagetimer.

Som borger eller pårørende ved vi, hvor vigtigt det er at føle sig tryg ved sin ledsager. Derfor gør vi meget ud af at finde den rigtige medarbejder. Din teamleder eller teamkoordinator er med under hele rekrutterings- og udvælgelsesprocessen for at hjælpe til med at finde den bedst egnede ledsager.

Specialpædagogisk støtte og socialpædagogisk støtte

Pædagogisk støtte

Olivia Danmark har ansvaret for at varetage mange forskellige typer af ordninger indenfor pædagogisk støtte. Vi har derfor stor erfaring indenfor området, hvad angår socialpædagogisk støtte.

Vi kan blandt andet guide i forhold til forældreroller og hjælpe med støtte og vejledning, hvor der kan være tale om misbrug, mental retardering og psykiatriske lidelser. Vi arbejder altid ud fra konkrete pædagogiske handleplaner og målsætninger.

Hjælp til skolevægring

Vi tilbyder også pædagogisk støtte til familier, hvor barnet oplever skolevægring. 

Der kan være forskellige årsager til, at et barn oplever skolevægring bl.a. angst, socialkognitive vanskeligheder, f.eks. ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Alt efter, hvad der forårsager barnets skolevægring, skal der forskellige indsatser til. Vi tilpasser vores hjælp, alt efter barnets behov og hvad end der er tale om børn med angst, børn med diagnoser som f.eks. ADHD og autisme.

Læs mere om skolevægring her

Teamledere med pædagogisk baggrund

Ved de komplekse ordninger med behov for pædagogisk støtte er det vigtigt, at det pædagogiske personale er kompetente og har mulighed for at modtage faglig sparring. Derfor bliver Olivia Danmarks pædagogiske ordninger altid håndteret af vores erfarne og dygtige teamledere, der selv har en pædagogisk baggrund.

 

Hjælp til hjerneskaderamte borgere

Er du eller en pårørende ramt af en hjerneskade, har Olivia Danmark mange års erfaringer i at yde omsorg, pleje og/eller hjælp til kognitiv genoptræning. Vi tilbyder også at hjælpe til med at give dig eller din pårørende støttende redskaber til bedre at kunne klare hverdagen.

Ingen af de opgaver, vi løser, er dog de samme. Det skyldes, at mennesker og hjerneskader aldrig er ens. Derfor er det vigtigt for os, at vi lærer dig eller din pårørendes situation grundigt at kende.

Den gode rehabilitering
Hos Olivia Danmark arbejder vi med principperne bag rehabiliteringsteorien, hvor man fokuserer på det gode samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. For at skabe de bedste rammer for dig, der er hjerneskaderamt, er det vigtigt, at din livssituation og dine fysiske, psykiske og sociale evner og formåen er i centrum for hjælpen og støtten.

Formålet med rehabilitering er at vi kan hjælpe dig til at få et så selvstændigt liv som muligt på trods af dine nedsatte funktionsevner.

Rekruttering af dygtige medarbejdere, løbende supervision og kompetente teamledere er grundlaget i Olivia Danmarks arbejde med at hjælpe dig eller din pårørende som har en hjerneskade.  

Besøgsven - behov for ekstra omsorg?

Er du pårørende til et menneske, der lever med et fysisk eller psykisk handicap, kan det være til stor glæde og hjælp for jer begge at finde en sød og omsorgsfuld besøgsven. En besøgsven er et par ekstra omsorgsfulde hænder, der kan være med til at skabe livsglæde i hverdagen og aflaste dig som pårørende.

Har du brug for at vide mere om Olivia Danmarks ordning med besøgsvenner, så kan du læse mere her.