Skolevægring

Skolevægring

Hvorfor er det, at nogen børn lider af skolevægring og hvad kan man som forælder, sagsbehandler og kommune gøre, for bedre at støtte barnet eller den unge?

Et barn har skolevægring, når barnet helt eller delvist bliver væk fra skolen i en længere periode som kan have forskelligartede forklaringer og årsager.

Skolevægring kan ramme alle, men er mest almindeligt hos børn og unge, hvor der sker et skift i skolegangen. Både piger og drenge lider af skolevægring og sker uafhængigt af familien socioøkonomiske status. 

Der kan være stor forskel på, hvordan barnet eller den unge reagerer for at slippe for at gå i skole, hvilket vi vil komme mere ind på i nedenstående.

Hos Olivia Danmark kan vi hjælpe med pædagogisk støtte. Vi kan hjælpe både forebyggende men også i perioder, hvor barnet oplever skolevægring og derfor behov for pædagogisk støtte i hjemmet og/eller behov for hjemmeundervisning.

Hvad er skolevægring

Skolevægring defineres som længere perioder, hvor barnet sjældent kommer i skole eller helt bliver væk og det er ofte barnets måde at beskytte sig selv på. For at forstå den unge, der oplever skolevægring, må vi anskue forklaringsmodeller, der tager højde for både personlige, sociale og samfundsmæssige forhold, der ikke blot er optaget af ”fejlfinding” hos det enkelte barn.

Skolevægring kan i visse situationer skyldes, at barnet ikke kan overskue de udfordringer, som det møder i sociale sammenhænge i skolen.

Der kan være mange forskellige årsager til, at et barn oplever skolevægring.

 • Skolevægring forekommer uafhængigt af køn, evner, alder og kompetencer.
 • Skolevægring opstår ofte ved skift forbundet med skolen. Det kan være en ny klasse, skoleskift, tilbage efter sygdom eller ferier.
 • Børn kan opleve separationsangst, som også er en hyppig årsag til skolevægring.
 • Socialkognitive vanskeligheder som f.eks. ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

Skolevægring kan opstå akut, men ofte kommer det gradvist, og kan starte med fravær én time, nogle bestemte timer eller dage, for så gradvist at øges. 

Symptomer på skolevægring

Barnet eller den unge, der oplever skolevægring, er ofte syg, klager over hovedpine, mavesmerter eller ondt i halsen. Når barnet eller den unge får lov til at blive hjemme, vil ”sygdommen” ofte forsvinde, men gentage sig næste morgen. Barnet eller den unge kan blive følelsesmæssigt ophidset, have grædeture eller raserianfald.

Børn med separationsangst kan frygte, at der vil ske deres forældre noget, mens de er i skole.

De kan være bange for, at de ikke vil klare det godt i skolen eller mobning.

Hvordan kan Olivia Danmark hjælpe et barn med skolevægring

Hvis et barn eller ung oplever skolevægring, er det vigtigt at undersøge, hvad årsagen til barnets adfærd er. Dette kan ske i samarbejde med fagpersoner, da årsagerne kan være mange.

Det er vigtigt at støtte barnet i, at det kommer i skole, da længerer perioder væk fra skolen kan gøre det vanskeligere at få barnet tilbage i skolen. Manglende skolegang kan give barnet yderligere problemer og nedsat trivsel.

Alt efter, hvad der forårsager barnets skolevægring, skal der forskellige indsatser til.

Vi hjælper bl.a.:

 • Børn med angst ved at forebygge og eksponere dem overfor det, som de er angste for, og sætte ind før problemet bliver alt overskyggende. Det er vigtigt at barnet gradvist og med den rette støtte, bliver eksponeret for sin frygt, så de kan vende tilbage til en normal hverdag uden skolevægring.
 • Børn med diagnoser som f.eks. autisme og ADHD, som skal i specialskole. Det kan være situationer, hvor barnet har behov for pædagogisk støtte i hjemmet, indtil den rette skole er fundet.
 • Børn med separationsangst ved at skabe tillid til barnet og på den måde, være en støtte pædagog i skolen samt aflaste forældre. 

Vores indsats kan bl.a. indeholde:

 • Strukturerede samtaleforløb
 • Konkrete værktøjer og en handleplan
 • Sparring til forældre og nære pårørende
 • Støttepædagog i skolen