Voksne borgere med handicap

Olivia Danmark tilbyder landets kommuner at varetage arbejdsgiver- og arbejdslederrollen for voksne borgere, der lever med et handicap, og som har fået bevilget en handicapordning efter f.eks. servicelovens §§ 83, 84, 85 eller 97. Ydelserne i Olivia Danmarks helhedsordninger omfatter blandt andet personlig hjælp og pleje, pædagogisk støtte, aflastning samt bostøtte.

Borgeren i centrum
Hos Olivia Danmark er borgeren altid i trygge hænder. Ved at overlade ansvaret og rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder til Olivia Danmark er vi med til at aflaste dig som sagsbehandler og frigøre nogle vigtige ressourcer ude i landets kommuner.
 
De opgaver, som Olivia Danmark tager ansvaret for i rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder, omfatter bl.a. borgerbesøg, rekruttering, ansættelse, oplæring og afskedigelse af medarbejdere, vagtplanlægning, løn, APV, medicinhåndtering, vikardækning, rådgivning og vejledning til både borgere og Olivia Danmarks medarbejdere.  

Udover at stå for den bevilgede ordnings daglige ledelse og drift har Olivia Danmark gode erfaringer med at etablere og koordinere de mange samarbejdsrelationer, som voksne med handicap er tilknyttet. Olivia Danmark tilbyder også at være tovholder på det vigtige tværfaglige samarbejde mellem kommune, sundhedsvæsen, borger/pårørende og Olivia Danmarks medarbejdere.
 
Tryghed i samarbejdet

Med det formål at styrke og effektivisere samarbejdet mellem Olivia Danmark og kommunen omkring en borger med handicap, får du som sagsbehandler altid tilknyttet en fast kontaktperson til ordningen fra Olivia Danmark.  

For at skabe tryghed har Olivia Danmark 100 % dækningsgaranti. I praksis betyder det, at vi tilbyder at dække ind med vikarer, hvis der opstår en situation, hvor de faste medarbejdere ikke har mulighed for at dække en vagt. Vores vikarer besidder naturligvis de faglige kompetencer, der eventuelt er et krav i forhold til ordningen.

Hver 3. måned eller efter ønske modtager du en statusrapport fra Olivia Danmark, så du hele tiden er opdateret om arbejdet med og ude hos jeres borger. Statusrapporten bliver udarbejdet på baggrund af det elektroniske journalføringssystem Woodbo, som vores medarbejdere bruger til at dokumentere, at borgeren er i gode hænder hos Olivia Danmark og får den hjælp, som de har behov for og krav på.