Studiementor

Som studiementor hos Olivia Danmark yder du specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med neurologiske og psykiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser.

Se vores ledige SPS-stillinger her.

Jobbet som studiementor

Som studiementor skal du understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen. Din hjælp kan f.eks. bestå i at etablere kontakt til vejledere eller etablere en læsegruppe. Det kan også være at hjælpe med eksamenstilmelding samt planlægge og prioritere læsningen.

 

Et støtteforløb med en studiementor kan f.eks. bestå i hjælp til:

Studiestøtte med henblik på at kompensere for sociale og praktiske udfordringer:

 • at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • at etablere og blive en del af en læsegruppe.
 • at læse/oversætte sociale koder i forbindelse med gruppearbejde, herunder i forbindelse med samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både bestå i, at du som studiementor er til stede under gruppearbejdet eller mødes med den studerende efterfølgende og drøfter de udfordringer, den studerende selv oplever at have.
 • at forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen, f.eks. forventninger og krav i forhold til at deltage i undervisningen og at skulle gå til eksamen.
 • at sikre, at den studerende tilmelder sig eksamen.
 • at sikre, at den studerende gør brug af eventuelle interne kommunikationsplatforme.
 • at den studerende bruger og forstår uddannelsesinstitutionens interne studenterfaciliteter, f. eks. biblioteksfaciliteter eller IT-support.
 • at den studerende, sammen med dig, får udviklet strategier i forhold til eksempelvis at tage noter på en effektiv måde.
 • at den studerende bliver i stand til at kunne overskue og opdele pensum i overskuelige dele samt planlægge og prioritere læsningen, så pensum nås igennem.
 • at den studerende kan håndtere, hvis timer bliver flyttet, der sker ændringer af pensum, hvis der er en ændring i lokale eller lign.

Nødvendige kvalifikationer til jobbet som studiementor

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

 • Læse på samme uddannelse som den studerende eller, hvis den studerende ikke ønsker en studiementor, der læser på samme uddannelse, læse på samme uddannelsesinstitution som den studerende.
 • Have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
 • Være lige så langt eller længere i sit studieforløb som den studerende. Dette krav gælder dog ikke for studiementorer, der yder støtte til studerende, som læser på sidste halvår af en kandidatuddannelse. I disse tilfælde skal den pågældende studiementor som minimum have gennemført 1. halvår af kandidaten.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Vi tilbyder vores studiementorer forskellige workshops. Du kan se vores aktuelle SPS-workshops her.

Hos Olivia Danmark kan du også arbejde som faglig støttelærer eller studiestøttegiver.
Du kan se alle vores ledige SPS-jobs lige her.