Studiementor

Har du lyst til at støtte en studerende til at opnå større succes med studielivet? Vi søger løbende studiementorer til landets universiteteter, og det er måske dig, vi mangler!

Vi søger dig, der læser på en lang videregående uddannelse på et af landets universiteter, og som har lyst til at arbejde med SPS. Når du arbejder med SPS, gør du en oprigtig forskel for en medstuderende, og du skal trives med at formidle og bidrage til at skabe udvikling hos en medstuderende.

Som studiementor hos Olivia Danmark yder du specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med neurologiske og psykiske funktionsnedsættelser på længere videregående uddannelser.

Se vores ledige SPS-stillinger her.

Jobbet som studiementor

Som studiementor skal du understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen. Din hjælp kan f.eks. bestå i at etablere kontakt til vejledere eller etablere en læsegruppe. Det kan også være at hjælpe med eksamenstilmelding samt planlægge og prioritere læsningen.

 

Et støtteforløb med en studiementor kan f.eks. bestå i hjælp til:

Studiestøtte med henblik på at kompensere for sociale og praktiske udfordringer:

 • at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • at etablere og blive en del af en læsegruppe.
 • at læse/oversætte sociale koder i forbindelse med gruppearbejde, herunder i forbindelse med samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både bestå i, at du som studiementor er til stede under gruppearbejdet eller mødes med den studerende efterfølgende og drøfter de udfordringer, den studerende selv oplever at have.
 • at forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen, f.eks. forventninger og krav i forhold til at deltage i undervisningen og at skulle gå til eksamen.
 • at sikre, at den studerende tilmelder sig eksamen.
 • at sikre, at den studerende gør brug af eventuelle interne kommunikationsplatforme.
 • at den studerende bruger og forstår uddannelsesinstitutionens interne studenterfaciliteter, f. eks. biblioteksfaciliteter eller IT-support.
 • at den studerende, sammen med dig, får udviklet strategier i forhold til eksempelvis at tage noter på en effektiv måde.
 • at den studerende bliver i stand til at kunne overskue og opdele pensum i overskuelige dele samt planlægge og prioritere læsningen, så pensum nås igennem.
 • at den studerende kan håndtere, hvis timer bliver flyttet, der sker ændringer af pensum, hvis der er en ændring i lokale eller lign.

Nødvendige kvalifikationer til jobbet som studiementor

En studiementor skal have følgende kvalifikationer:

 • Læse på samme uddannelse som den studerende eller, hvis den studerende ikke ønsker en studiementor, der læser på samme uddannelse, læse på samme uddannelsesinstitution som den studerende.
 • Have gennemført 1. halvår af uddannelsen.
 • Være lige så langt eller længere i sit studieforløb som den studerende. Dette krav gælder dog ikke for studiementorer, der yder støtte til studerende, som læser på sidste halvår af en kandidatuddannelse. I disse tilfælde skal den pågældende studiementor som minimum have gennemført 1. halvår af kandidaten.
 • Have gennemført en introworkshop senest 6 måneder efter ansættelsesdatoen.

Vi tilbyder vores studiementorer forskellige workshops. Du kan se vores aktuelle SPS-workshops her.

Hos Olivia Danmark kan du også arbejde som faglig støttelærer eller studiestøttegiver.
Du kan se alle vores ledige SPS-jobs lige her.