Til dig som arbejdsleder

Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) giver dig mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til eksempelvis Olivia Danmark. Vi er godkendt som BPA-leverandør af Socialtilsyn Hovedstaden.

Som arbejdsgiver varetager vi den administrative og juridiske del af din BPA-ordning f.eks kontrakthåndtering, udbetaling af løn, sygedagpenge, pension, tegning af forsikringer samt rådgivning omkring din hverdag.

Du vil som arbejdsleder varetage den daglige ledelse samt være ansvarlig for arbejdsmiljøet i din BPA-ordning.

Nedenfor finder du arbejdsfordelingen mellem arbejdsleder og arbejdsgiver jfr. lovgivningen i serviceloven:

Borger/arbejdsleder

 • Vagtplanlægning og vikardækning
 • Personalemøder
 • MUS-samtaler
 • Rekruttering
 • Oplæring af nye medarbejdere
 • Beslutning om ansættelse 
 • Afskedigelse af medarbejdere
 • Arbejdspladsvurdering (APV)

Olivia Danmark/arbejdsgiver

 • Ansættelseskontrakter og opsigelser
 • Forsikring af dine medarbejdere
 • Indbetaling til SKAT, ATP, AER 
 • Barselsfond og FerieKonto
 • Udbetaling af løn og pension til medarbejderne (lønnen bestemmes altid af din kommune og bevilling)
 • Vejledning og rådgivning i arbejdslederrollen
 • Håndtering af barsel og sygedagpenge

Hvorfor vælge Olivia Danmark?

 • Vi er godkendt BPA-leverandør af Socialtilsyn Hovedstaden
 • Vi sætter altid dig og dine behov i fokus og du får en fast tilknyttet rådgiver, der kender dig
 • Vi har et indgående kendskab til BPA-lovgivningen og de krav, de forskellige kommuner stiller til henholdsvis arbejdsleder og arbejdsgiver
 • Vi har et brugervenligt IT-system, som gør det nemt og trygt at planlægge og indberette vagtplaner, oprette nye medarbejdere samt følge timeforbruget i bevillingen
 • Alle elementer omkring lønudregning, pension og forsikring håndteres altid korrekt og til tiden. Lønsedler sendes via medarbejdernes e-boks. Detaljerede oplysninger om timer kan findes i medarbejdernes eget IT-Univers
 • Vi rådgiver og giver sparring i alt omkring ansættelser, afskedigelser og selvfølgelig alle de øvrige situationer, som kan opstå i et arbejdsforhold
 • Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, når vi rådgiver og vejleder vedr. din BPA-ordning
 • Vi bistår med råd og vedledning omkring dit arbejdsmiljø/APV
 • Vores organisation understøtter alle elementer i din BPA-ordning, f.eks. vores HR-afdeling og IT-afdeling
 • Vi har en vikarportal, som er et IT-baseret værktøj, hvor du kan søge efter vikarer