Til dig som arbejdsleder

Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) giver dig mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til eksempelvis Olivia Danmark.

Som arbejdsgiver varetager vi den administrative og juridiske del af din BPA-ordning f.eks kontrakthåndtering, udbetaling af løn, sygedagpenge, pension, tegning af forsikringer samt rådgivning omkring din hverdag.

Du vil som arbejdsleder varetage den daglige ledelse samt være ansvarlig for arbejdsmiljøet i din BPA ordning.

Nedenfor finder du arbejdsfordelingen mellem arbejdsleder og arbejdsgiver jfr. lovgivningen i serviceloven:

Borger/arbejdsleder

 • Vagtplanlægning og vikardækning
 • Personalemøder
 • MUS-samtaler
 • Rekruttering
 • Oplæring af nye medarbejdere
 • Beslutning om ansættelse 
 • Afskedigelse af medarbejdere
 • Arbejdspladsvurdering (APV)

Olivia Danmark/arbejdsgiver

 • Ansættelseskontrakter og opsigelser
 • Forsikring af dine medarbejdere
 • Indbetaling til SKAT, ATP, AER 
 • Barselsfond og FerieKonto
 • Udbetaling af løn og pension til medarbejderne (lønnen bestemmes altid af din kommune og bevilling)
 • Vejledning og rådgivning i arbejdslederrollen
 • Håndtering af barsel og sygedagpenge

Hvorfor vælge Olivia Danmark?

 • Vi sætter altid dig og dine behov i fokus og du får en fast tilknyttet rådgiver, der kender dig
 • Vi har et indgående kendskab til BPA-lovgivningen og de krav, de forskellige kommuner stiller til henholdsvis arbejdsleder og arbejdsgiver
 • Vi har et brugervenligt IT-system, som gør det nemt og trygt at planlægge og indberette vagtplaner, oprette nye medarbejdere samt følge timeforbruget i bevillingen
 • Alle elementer omkring lønudregning, pension og forsikring håndteres altid korrekt og til tiden. Lønsedler sendes via medarbejdernes e-boks. Detaljerede oplysninger om timer kan findes i medarbejdernes eget IT-Univers
 • Vi rådgiver og giver sparring i alt omkring ansættelser, afskedigelser og selvfølgelig alle de øvrige situationer, som kan opstå i et arbejdsforhold
 • Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, når vi rådgiver og vejleder vedr. din BPA-ordning.
 • Vi bistår med råd og vedledning omkring dit arbejdsmiljø/APV
 • Vores organisation understøtter alle elementer i din BPA-ordning, f.eks. vores HR-afdeling og IT-afdeling
 • Vikarportal, som er et IT-baseret værktøj, hvor du kan søge efter vikarer