Mandag, 24 juni, 2019 - 14:50

Socialtilsynet godkender Olivia Danmark som BPA-leverandør

Det er mig en stor glæde at kunne meddele kommuner og borgere med en BPA-ordning, at Olivia Danmark er blevet godkendt som BPA-leverandør af Socialtilsyn Hovedstaden.

Olivia Danmark har i mange år ønsket en ordning fra myndighederne, hvor en virksomhed, som hjælper borgere med handicaps, skal godkendes inden man som virksomhed kan få lov til at hjælpe disse borgere. Ved en revision af Serviceloven blev det af Folketinget besluttet, at virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiver ansvaret efter §§ 95 og 96, fremadrettet skal godkendes af Socialtilsynet. Dette støtter vi fuldt ud i Olivia Danmark. Virksomheder, som allerede udbyder ydelser på BPA-området skal godkendes inden 1. juli 2019, og nu er Olivia Danmark godkendt til dette.

Vi har haft en rigtig god dialog med Socialtilsynet og der er efterspurgt relevant materiale og dokumentation, som vi har leveret på en måde, således at Socialtilsynet har givet Olivia Danmark stor ros for vores administrative setup. Således skriver Socialtilsynet i deres overordnede konklusion:

”I den forbindelse har Socialtilsynet lagt afgørende vægt på, at Olivia Danmark A/S er stiftet i 2004, og er en stor og velpositioneret BPA-virksomhed med høj grad af solvens og sikkerhed for fortsat drift.”

”Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at ledelsen har stor og relevant viden og erfaring med ledelse, økonomi og jura.”

”Desuden er der lagt vægt på, at ledelsen er aktiv i flere netværksfora og løbende deltager i efteruddannelse og modtager ekstern sparring.”

”Det er ligeledes veldokumenteret, at der i virksomheden er stor og relevant kendskab til ansættelsesret både hos ledelsen og medarbejdere."

”Socialtilsynet vurderer, at den øverste ledelse har så stor et kompetencespænd, at de uanset Olivia Danmark A/S størrelse og kompleksitet vil være i stand til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne.”

Formålet med Socialtilsynets godkendelse af BPA-leverandører er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Efter en godkendelse vil Socialtilsynet løbende føre tilsyn med virksomhederne.

Dette er således både i borgernes, kommunernes og virksomhedernes interesse.

Jeppe Bo Petersen
Adm. direktør

Flere nyheder

Olivia Danmark genvinder udbud som 1. leverandør til Københavns Kommune
07-12-2023 / Nyheder

Olivia Danmark genvinder udbud som 1. leverandør til Københavns Kommune

Olivia Danmark har siden 2014 været leverandør af hjælp til særligt plejekrævende borgere i Københavns Kommune, og har netop genvundet udbuddet - også denne gang som 1. leverandør.

- Vi er både stolte af og glade for, at Københavns Kommune igen vælger os til opgaven med hjælp til de særligt plejekrævende borgere. Det betyder, at vi også i fremtiden kan levere vores høje kvalitet til de borgere, vi allerede kender så godt, og det skaber kontinuitet og tryghed i arbejdet med det enkelte menneske, siger adm. dir. i Olivia Danmark, Alice Søndergaard Meyerhoff.

Olivia Danmark ønsker sig mange flere fleksjobbere i fremtiden
17-04-2023 / Nyheder

Olivia Danmark ønsker sig mange flere fleksjobbere i fremtiden

Har du fået tilkendt fleksjob, så har du måske også oplevet, at det kan være svært at finde et fleksjob, der passer til dig?

Har du lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for ekstra støtte i deres hverdag? I Olivia Danmark har vi ca 40-45 fleksjobbere ansat over hele landet, hovedsageligt med fysiske skånebehov, og vi vil rigtig gerne have mange flere kolleger i fleksjob ordninger i fremtiden,

Hvad har du brug for hjælp til?
04-01-2022

Hvad har du brug for hjælp til?

I over tyve år har Team Olivia hjulpet mennesker til en bedre hverdag. Sammen med dig kan vi skabe et team omkring netop dine behov. For at lære os og koncernen Team Olivia at kende, som vi tilhører, kan du kigge ind på www.hejolivia.dk, hvor du kan møde borgere og medarbejdere og se, og hvad de foretager sig i hverdagen.