Medarbejder i BPA-ordninger

Om jobbet
Som medarbejder i en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) er du personlig hjælper for et menneske, der lever med et handicap. Formålet med hjælpen er at give borgeren mulighed for at opretholde sin livskvalitet på lige fod med andre borgere, der ikke lever med et handicap. Eksempelvis giver en hjælpeordning mulighed for at gennemføre en uddannelse, opretholde et arbejde samt deltage i sociale og kulturelle aktiviteter.

Borgere, der har fået bevilget en BPA-ordning, fungerer som arbejdsleder for sine hjælpere og er ansvarlig for blandt andet den daglige ledelse og for arbejdsmiljøet i hjemmet.

Se arbejdsleder/arbejdsgiver fordeling her.

Forventninger til dig
Som medarbejder i en BPA-ordning skal du have lyst og vilje til at arbejde med mennesker, der har behov for hjælp.

Nogle borgere har svært ved at udtrykke sig og kan blive frustrerede, hvis du ikke forstår deres behov. Derfor er det vigtigt, at du er tålmodig og ikke tager borgerens frustrationer personligt. Du skal også respektere hans/hendes grænser og have en stærk situationsfornemmelse for, hvornår din hjælp er påkrævet, og hvornår du skal give borgerens plads til at klare sig selv.

Det er også vigtigt, at du passer på dig selv og er i stand til at sætte dine egne grænser.

I korte træk forventer vi, at Olivia Danmarks BPA-medarbejdere:

  • er pålidelige: Du skal komme til tiden, forstå og sætte dig ind i din rolle som medarbejder og være stabil og passe dine vagter.
  • er fleksible: Som fastansat medarbejder skal du være parat til at dække ind, hvis dine kollegaer er syge eller har ferie (du skal være opmærksom på, at et BPA-team som udgangspunkt er selvdækkende).
  • har tavshedspligt: Du skal have forståelse for borgerens privatliv og overholde din tavshedspligt.
  • har situationsfornemmelse: Du skal være i stand til at opfatte og forstå det miljø og den situation, der hersker i hjemmet. Du skal også kunne omsætte borgerens ønsker på respektfuld og seriøs måde.

Arbejdstid
Arbejdstiden aftales med din BPA-arbejdsleder. Dog skal du være opmærksom på, at arbejdstiden i vores BPA-ordninger generelt varierer meget, ligesom dine vagter kan være spredt ud over hele døgnet og ugen.

Lønforhold
Når du er ansat i en BPA-ordning, er borgeren din arbejdsleder. Lønnen bliver derfor udmålt af borgerens kommune. Dine lønvilkår fremgår af din kontrakt. Er du jobsøgende, står lønvilkårene i jobopslaget.

Hvis du vil vide mere om ansættelsesforhold, så kan du læse mere her