Forløb i angsthåndtering

Metakognitive forløb til mennesker med angst, OCD, depression eller stress

Hos Olivia Danmark er vi optaget af tankernes indflydelse på vores psykiske trivsel. Vi har erfaring med og ved, at vores måde at håndtere vores tanker på, har stor indflydelse på vores daglige trivsel. Derfor tilbyder vi metakognitive forløb med vores certificeret metakognitive terapeut Therese Bjerre.

Vi tilbyder både individuelle samtaler og gruppeforløb og det gør vi, fordi vi ved, at det virker.

Hvad er metakognitiv terapi? 

Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny evidensbaseret metode, der har vist sig særlig effektiv til mennesker med angst, OCD, depression og stress. I MCT har vi fokus på nutiden og fremtiden og ikke på fortiden, vi arbejder med tankehåndtering og med at skabe nye handlemuligheder. I MCT har vi fokus på vores tankeprocesser og ikke på indholdet af vores tanker. Vi søger efter at skabe nye kognitive processer og på at afdække og afvikle de processer, der vedligeholder vores psykiske mistrivsel.

Metakognitiv terapi er en skånsom metode og en metode, der ikke handler om en bearbejdning af fortidens trauma eller svære oplevelser. Det er en metode, der fokuserer på dine mentale strategier og på, hvordan du håndterer de svære tanker i din hverdag. Svære tanker medfører ofte flere svære tanker og svære følelser.

Alle mennesker har negative tanker - det er helt normalt - men nogen gange udvikler de negative tanker sig og vi udvikler uhensigtsmæssige kognitive strategier til at håndtere dem. Det kan medføre, at vi sidder fast i en negativ tankespiral, der forgrener sig til det meste af vores liv og forhindrer os i at leve det liv som vi ønsker. Den metakognitive terapi hjælper dig med at bryde den tankespiral og skabe nye mere hensigtsmæssige og fleksible strategier, hvilket medfører, at du får en hverdag, hvor de negative tanker ikke har styringen og en hverdag, hvor f.eks. angsten er mindsket eller helt væk.

Vores erfaring viser, at effekten af MCT er relativ hurtig og at man efter få sessioner vil opleve at trivslen stiger.

Vi afholder løbende gruppeforløb og skræddersyr individuelle terapiforløb.

Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til, hvad der giver mening for dig.