Studiestøttegiver

Jobbet som studiestøttegiver

Som studiestøttegiver skal du hjælpe den studerende med at udvikle kompenserende strategier med henblik på at håndtere kognitive, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Du skal også hjælpe den studerende til at opnå større selvstændighed i forhold til at håndtere sine studiemæssige udfordringer, der f.eks. kan være manglende struktur, usikkerhed og problemer med sociale relationer.

Se vores ledige SPS-stillinger her.

Et støtteforløb med en studiestøttegiver kan f.eks. bestå i hjælp til:

Studiestøtte med henblik på at kompensere for følelsesmæssige udfordringer:

 • Opmuntring og støtte til at få øje på egne ressourcer.
 • Støtte i at interagere med medstuderende og undervisere, herunder støtte til at interagere i en gruppe, ved at træne den studerendes evne til at fortolke andre menneskers og egne handlinger (mentalisering).
 • Hjælp til at overkomme automatiske negative tanker, herunder selvnedvurderende tanker og social angst ved at arbejde med alternative fortolkninger af situationer, der fører til negative tanker. Hjælpen kan også bestå i tilpassede udfordringer, som f.eks. at række hånden op og sige noget i en undervisningstime.
 • Hjælp til egenomsorg ved at arbejde med den studerendes evne til at forstå og anerkende egne begrænsninger og med at identificere faresignaler.
 • Introduktion til tekniker til at opnå ro (fysisk og mentalt) til at læse, hvilket kan være svært for studerende, der lider angst og stress.

Kvalifikationer – studiestøttegiver

En studiestøttegiver skal have følgende kvalifikationer:

 • En relevant lang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, psykologiske, pædagogiske, didaktiske, sociologiske eller specialpædagogiske område og
 • minimum 2 års erfaring med undervisning eller vejledning til studerende på mellemlange eller lange videregående uddannelser eller
 • minimum 2 års erfaring med anden støtte til unge med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser.
 • ELLER

  • en relevant mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske, didaktiske, sundhedsfaglige område med efteruddannelse inden for neuropsykologi, pædagogik, neuro-pædagogik, psykologi, vejledning eller specialpædagogik på minimum diplomniveau f.eks. relevante diplommoduler på i alt 10 ECTS og

  • minimum 2 års erfaring med undervisning eller vejledning af studerende på mellemlange eller lange videregående uddannelser eller

  • minimum 2 års erfaring med anden støtte til unge med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser.