4-8 ugers beskæftigelsesforløb

Et intensivt samarbejde mod nye horisonter.

Tilbage

Om beskæftigelsesforløb

I Olivia Danmark arbejder vi målrettet sammen med jobcentre omkring borgere, der står tæt på arbejdsmarkedet, men som stadig oplever forhindringer for at tage de endelige skridt og få lagt de endelig planer for den nærmeste fremtid.

Vi arbejder i de korte beskæftigelsesforløb med fremmøde, motivation, planlægning og jobsamtale. Vi arbejder med fastholdelse og med at finde realistiske muligheder, der understøtter den proces den enkelte allerede befinder sig i eller er på vej imod.

Indhold i beskæftigelsesforløb

I 4 og 8 ugers beskæftigelsesforløb arbejder vi med fremmøde hos os til individuelle samtaler 3-5 gange ugentligt. Vi arbejder med, gennem en blanding af socialrådgivning, psykologisk bistand og et målrettet fokus på uddannelse og arbejdsmarked, at få lagt så detaljeret og helstøbt en plan for den enkelte borger som muligt. Planen leveres skriftligt til sagsbehandler efterfølgende og er der behov for et overleveringsmøde mellem borger og sagsbehandler deltager vi gerne i dette.

Kontakt os, så vi sammen kan finde frem til, hvad der giver mening for dig/jer.

ANDRE KIGGEDE OGSÅ PÅ:

13-26 ugers beskæftigelsesforløb

Målgruppen for et længere beskæftigelsesforløb kan være karakteriseret ved kriminalitet, misbrug, psykiske vanskeligheder, bandetilhørsforhold og lignende.

Klik her for at læse mere.