Individuelle forløb i vredeshåndtering - Diamantforløb

For unge og voksne fra 14 år

For både private, kommuner og institutioner

Vi starter løbende individuelle forløb
Tilmeld dig ved at ringe til os eller ved at udfylde kontaktformularen nederst på siden!

Undervisningen foregår som et individuelt samtale- og undervisningsforløb med deltageren. De individuelle forløb består af 7 aftaler, der er en blanding af samtaler, undervisning og øvelser – det strækker sig normalt over ca. 1½ måned.

Den unge/voksne kommer bl.a. til at arbejde med:

  • at acceptere, forstå og håndtere vreden mere hensigtsmæssigt
  • at forstå vrede som en naturlig del af vores følelsesliv
  • at minimere utilsigtede konsekvenser
  • at afhjælpe vreden med at ødelægge ting i hverdagen
  • at forstå hvordan vrede giver mening
  • at bruge sit netværk som et redskab til at forstå og håndtere vreden

Individuelle forløb er normalt inddelt som følger:

1. gang:             Indledende samtale (1 time)

2. gang:             Individuel opstartssamtale (á 1,5 time)

3. gang:             Modul 1 (1,5-2 timer)

4. gang:             Modul 2 (1,5-2 timer)

5. gang:             Modul 3 (1,5-2 timer)

6. gang:             Modul 4 (1,5-2 timer)

7. gang:             Afsluttende overleveringssamtale (1,5 time)

Som afslutning på forløbet planlægges der en overleveringssamtale med den enkelte unge og tilhørende familie/nærmeste omsorgsperson/kommune hvor underviseren også vil deltage. Formålet er at skabe en meningsfuld transition fra den unges arbejde og læring, til sine daglige kontekster og relationer.

Priser
For kommuner, insitutioner og skoler: kontakt os, så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for jer

Læs mere om forløbene og metoden bag her!