Gruppeforløb i vredeshåndtering - Diamantforløb

For unge mellem 14-25+ år

For både private, kommuner og institutioner

Vi starter løbende nye gruppeforløb op i Herlev – Meld dig til nu og få efterfølgende besked om opstartsdato.

        Tilmeld: Gruppeforløb for piger 14-19 år          

       Tilmeld: Gruppeforløb for piger 19-25+ år         

      Tilmeld: Gruppeforløb for drenge 14-19 år         

     Tilmeld: Gruppeforløb for drenge 19-25+ år         

 Vi har mulighed for at afholde gruppeforløb i andre byer, efter nærmere aftale.
 

Undervisningen/samtalerne foregår i grupper, som enten rene pigehold eller drengehold – inddelt efter alder. Erfaringen viser os, at dette danner den bedste ramme for udvikling og afholdelse af Diamantforløbene. Ved at deltage i en gruppe, vil du som deltager opleve styrken i at møde andre der har de samme oplevelser og erfaringer.

Gruppeforløbene består af 10 aftaler, der er en blanding af samtaler, undervisning og øvelser – det strækker sig normalt over ca. 3 måneder.

Den unge kommer bl.a. til at arbejde med:

  • at acceptere, forstå og håndtere vreden mere hensigtsmæssigt
  • at forstå vrede som en naturlig del af vores følelsesliv
  • at minimere utilsigtede konsekvenser
  • at afhjælpe vreden med at ødelægge ting i hverdagen
  • at forstå hvordan vrede giver mening
  • at bruge sit netværk som et redskab til at forstå og håndtere vreden

 

Gruppeforløb er normalt inddelt som følger:

1. gang:             Individuel opstartssamtale (á 1-1,5 time)

2. gang:             Modul 1 (á 1,5 time)

3. gang:             Modul 2 (á 1,5 time)

4. gang:             Modul 3 (á 1,5 time)

5. gang:             Modul 4 (á 1,5 time)

6. gang:             Modul 5 (á 1,5 time)

7. gang:             Modul 6 (á 1,5 time)

8. gang:             Modul 7 (á 1,5 time)

9. gang:             Modul 8 (á 1,5 time) - afholdes minimum 4 uger efter modul 7

10. gang:           Afsluttende overleveringssamtale (á 1,5 time)

Som afslutning på forløbet planlægges der en overleveringssamtale med den enkelte unge og tilhørende familie/nærmeste omsorgsperson/kommune hvor underviseren også vil deltage. Formålet er at skabe en meningsfuld transition fra den unges arbejde og læring, til sine daglige kontekster og relationer.

Sille er 19 år og har deltaget på Diamantforløbet i DR's udsendelse "De vrede piger"
Se og hør hendes historie og oplevelse med Diamantforløbet herunder.

 

 

Læs mere om forløbene og metoden bag her!

Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig/jer