Jobtyper

I Olivia Danmark har vi forskellige typer af stillinger og ansætter medarbejdere med forskellig baggrund og uddannelse. På oversigten nedenfor kan du se de jobtyper, vi har og ansætter til. 

Ind imellem sker det, at vi har en stilling, der ikke passer ind i oversigten. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om dine jobmuligheder.

Aflaster

Som aflaster (afløser) bliver du ansat i en deltidsstilling. Her vil din opgave ofte have til formål at aflaste forældre til et barn med handicap, så forældrene får mere tid til eventuelle andre søskende, arbejde og gøremål i eller uden for hjemmet.

I nogle aflastningsstillinger skal du møde ind om morgenen og hjælpe barnet med sine morgenrutiner. I andre stillinger foregår aflastningen om eftermiddagen/aftenen. Opgaverne varierer alt efter barnets behov. De kan for eksempel bestå af ren praktisk hjælp eller støtte og stimulering via forskellige aktiviteter i eller uden for hjemmet. 

I en stor del af vores aflastningsstillinger er det ikke en forudsætning, at du har forudgående arbjedserfaring fra lignende job. Det vigtigste er, at du brænder for arbejdet. 

Personlig hjælper

I jobbet som handicaphjælper er din opgave at hjælpe den borger, du er ansat hos med praktiske og personlige behov, som borgeren ikke selv kan indfri. De konkrete opgaver i stillingen afhænger af kommunens vurdering af borgerens behov for hjælp. Nogle af de opgaver man typisk varetager som handicaphjæpler er: personlig pleje (herunder hjælp til toiletbesøg og badning), lift fra stol til seng og omvendt, ledsagning samt anden praktisk hjælp.   

Pædagog

Bliver du ansat som pædagog i en pædagogisk ordning, arbejder du ud fra en handleplan, der er udarbejdet i kommunen eller i samarbejde med Olivia Danmarks teamleder og kommunens sagsbehandler.

Jobbet som pædagog er tværfagligt. Det betyder, at du ofte samarbejder med specialinstitutioner (daginstitution/skole), autismecenter, sagsbehandler og andre relevante partnere, der er tilknyttet borgeren.

De pædagogiske opgaver kan have meget forskellig karakter. For eksempel er der opgaver, hvor vi støtter voksne handicappede i at strukturere deres hverdag i forhold til eksempelvis økonomi, pleje af sociale kontakter, hjælp i forhold til misbrugsproblemer eller hjælp til at læse og forstå borgerens post.

Vi løser også pædagogiske opgaver, hvor vi for eksempel aflaster en familie med et svært handicappet barn og giver vejledning til forældrene i, hvordan de i hverdagen tager bedst muligt hensyn til deres barn.

Respiratorisk hjælper

En del af Olivia Danmarks stillinger er i såkaldte respiratoriske ordninger, hvor du skal udføre respiratorisk overvågning. Udover den respiratoriske overvågning skal du ofte hjælpe borgeren med personlig pleje og hjælpe til med praktiske opgaver. Typisk er der tale om 12-timers vagter, som kan være en blanding af dag- og nattevagter. Nattevagterne er altid vågne, da opgaven er at overvåge borgerens respiator. Vi ansætter både til deltids- og fuldtidsstillinger.

Social- og sundhedsassistent

Bliver du ansat i en sundhedsfaglig ordning i stillingen som social- og sundhedsassistent, vil der være opgaver, der kræver særlige fagligheder indenfor eksempelvis behandling og pleje. 

Flertallet af Olivia Danmarks stillinger som social- og sundhedsassistent er i børneordninger, hvor du udover behandling og plejeopgaver kommer til at spille en vigtig rolle i familiens hverdag.

Vi har både deltids- og fuldtidsstillinger for social- og sundhedsassistenter. Vagterne har typisk en varighed fra 2-12 timer.