Specialpædagogisk støtte og pædagogisk støtte

Tilbage til ydelser

Pædagogisk støtte

Olivia Danmark varetager mange forskellige typer af ordninger indenfor pædagogiske støtte. Hvilken type pædagogisk støtte, der skal iværksættes, sker altid ud fra en konkret vurdering af den pågældende borgers psykiske og/eller fysiske udfordringer og behov.  

Når Olivia Danmark får ansvaret for en pædagogisk støtteordning, arbejder vi ud fra handleplaner og målsætninger. Vi guider også i forhold til forældreroller og ved aflastning til komplekse ordninger, hvor der kan være tale om misbrug, mental retardering og psykiatriske lidelser.

Pædagogisk støtte til børn og unge med skolevægring

Vi tilbyder også pædagogisk støtte til familier, hvor barnet oplever skolevægring. 

Der kan være forskellige årsager til, at et barn oplever skolevægring bl.a. angst, socialkognitive vanskeligheder, f.eks. ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Alt efter, hvad der forårsager barnets skolevægring, skal der forskellige indsatser til. Vi tilpasser vores hjælp, alt efter barnets behov og hvad end der er tale om børn med angst, børn med diagnoser som f.eks. ADHD og autisme.

Læs mere om skolevægring her

Pædagogisk personale 

I støttepædagogiske ordninger – især de mere komplekse - er det vigtigt, at det udførende pædagogiske personale er kompetente og har mulighed for at modtage faglig sparring. Derfor bliver Olivia Danmarks ordninger indenfor pædagogisk støtte altid håndteret af erfarne og dygtige teamledere, der selv har en pædagogisk baggrund.

Som en del af Olivia Danmarks ordninger indenfor pædagogisk støtte modtager kommunens sagsbehandler en statusrapport hver 3. måned eller efter behov. Statusrapporterne sikrer, at sagsbehandlerne har føling med og indblik i, hvordan ordningen kører.

Olivia Danmark tilbyder også at holde løbende opfølgnings- og samarbejdsmøder med kommunens sagsbehandlere, hvis der er behov for det.