Muligheder for fleksibilitet i brug af hjælpere til børn med nedsat funktionsevne

Dette notat er udarbejdet i samarbejde med socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen. Hun har mange års erfaring som konsulent, underviser og oplægsholder.

For at tydeliggøre mulighederne indenfor den gældende lovgivning har KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet udarbejdet en fælles udmelding om, hvilke muligheder der er for at skabe en fleksibel tilrettelæggelse af indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer i kommuner og regioner, når et barn har behov for hjælpere både i skolen, i fritiden og i hjemmet, herunder når barnet evt. har behov for respirationsbehandling.

Udmeldingen kommer på baggrund af resultaterne fra en arbejdsgruppe, hvor det blev konkluderet, at de udfordringer, forældre og andre centrale aktører typisk oplever i forhold til sammenhæng og fleksibilitet i hjælpen, kan samles under to overordnede overskrifter:

  • Manglende sammenhæng i indsatser, som går på tværs af forvaltninger og/eller sektorer
  • Manglende fleksibilitet i brugen af hjælpere

Arbejdsgruppen fandt ikke lovgivningsmæssige barrierer for, at der kan skabes mere sammenhængende, bedre koordinerede og mere fleksible indsatser. Udfordringerne viste sig primært at være begrundet i lokale organisatoriske forhold hos de kommunale og regionale myndigheder.

I udmeldingen gennemgås de lovgivningsmæssige muligheder efter serviceloven, reglerne i folkeskolen og i friskoler, på efterskoler, på SFO-området og på ungdomsuddannelserne. Desuden gennemgås reglerne for fælles hjælperordninger i hjemmet til børn og unge, som har respirationshjælpere efter sundhedsloven og hjælpere efter serviceloven.  Til sidst gives der forslag til, hvordan der kan laves aftaler om løsninger og modeller for samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Læs mere her, hvor du også kan downloade hele udmeldingen.