Behandling af persondata for jobsøgere

Baggrund
Som jobsøgende eller ansøger hos os, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan kobles til en person; f.eks. navn, personnummer, kontaktoplysninger. Som arbejdsgiver er Olivia Danmark A/S, ansvarlige for behandlingen af dine oplysninger. 

Olivia Danmark A/S, CVR 27983235
Hørkær 20, 2. sal
2730 Herlev

Telefon: 8888 7171
E-mail: info@oliviadanmark.dk

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler personoplysninger. Vi stræber derfor altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. For at leve op til dette arbejder vi med en række tiltag. Vi har blandt udpeget en ”ombudsmand” for databeskyttelse også kaldet DPO (Data Protection Officer). Vores DPO’s fornemste opgave er, at vi følger gældende lovgivning og de interne regler og retningslinjer, som vi har besluttet. Du kan kontakte vores DPO på mailadressen dpo@teamolivia.se

Sådan får vi dine personoplysninger
Vi får primært dine oplysninger fra dig selv. Du afleverer f.eks. oplysninger til os, når du søger en stilling i vores rekrutteringssystem eller når du opretter dig i vores jobdatabase. Endvidere kan vi modtage oplysninger fra dig, hvis du er i dialog med os over telefonen eller til en jobsamtale.  

Hvilke personoplysninger
Vi behandler almindelige oplysninger som navn, kontaktoplysninger, medarbejder-nr., kompetencer og erhvervserfaring. Derudover behandler vi personnummer til identifikation samt for at indhente børne- og straffeattest.

Lovligt grundlag
For at kunne behandle dine personoplysninger, skal vi have et lovligt grundlag.

Det lovlige grundlag vi bruger til at behandle dine oplysninger med er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Når du sender os en ansøgning i vores rekrutteringssystem eller opretter en profil i vores jobdatabase accepterer du en samtykkeformular.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Dine oplysninger deles med selskaber inden for Team Olivia koncernen (i forbindelse med IT-support) og med eksterne IT-systemleverandører (leverandøren af vores rekrutteringssystem).

Det tidsrum vi behandler dine persondata
Da vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi har dit samtykke.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine perssondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Personoplysninger der fremgår af fysiske dokumenter opbevares i aflåste lokaler med begrænset adgang. Dvs. at det kun er medarbejdere, som skal bruge oplysningerne til deres konkrete formål kan tilgå oplysningerne.

Dine rettigheder
Du har ifølge den europæiske forordning om datasikkerhed (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Adgang: Du har ret til – uden beregning – at få information om hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. For at sikre at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. Såfremt du ønsker at få udleveret dine personoplysninger, skal du skrive til info@oliviadanmark.dk

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afleveret til os med henblik på, at du kan give dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt, de oplysninger du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet.

Sletning: Du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Klager: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Mere information
Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette område, kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Du kan finde mere information om persondatalovgivningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk