Respiratorisk overvågning

Tilbage til ydelser

Respiratoriske hjælpere

Olivia Danmark har mange års erfaringer i at varetage respiratoriske overvågning for børn og voksne. I respiratoriske ordninger arbejder de tilknyttede respiratoriske hjælpere efter delegation fra et respirationscenter (RCØ, RCV eller RCS).

Det er et naturligt krav hos Olivia Danmark, at vores respiratoriske hjælpere besidder alle de faglige kvalifikationer, kompetencer og menneskelige evner, der gør, at barnet eller den voksne med respirator altid kan føle sig tryg.

Olivia Danmark sørger altid for den nødvendige oplæring og certificering af den respiratoriske hjælper i forhold til at leve op til respirationscentrenes kvalitetskrav.

Samarbejde på tværs om respiratorisk ordning

Olivia Danmark har gode erfaringer med at koordinere de mange samarbejdsrelationer, man som borger med behov for respiratorisk overvågning er tilknyttet. Ofte fungerer vi som midtpunkt og tovholder for kommunikationen mellem respirationscenter, kommune og region, borger/pårørende og de respiratoriske hjælpere, der arbejder ude hos borgeren.

Indenfor respiratoriske ordninger varetager Olivia Danmark følgende opgaver:

  • Al kontakt og koordinering med respirationscentret i forhold til oplæring og kompetenceudvikling af respiratoriske hjælpere
  • Daglig indrapportering til respirationscentret og opfølgning på de respiratoriske afvigelser jf. respiratorcenterets krav
  • Opfølgning på lægeordination og behandlingsplan
  • Ansvar for planlægning af al respiratorisk oplæring ud fra respirationscentrets krav og kompetencer
  • Statusmøder med kommunen og/eller regionen