Rekruttering af aflastningsfamilier

Tilbage til ydelser

Aflastningsfamilier

Det kan være en stor udfordring for landets kommuner at finde gode og kvalificerede aflastningsfamilier til børn og unge med særlige behov.  Derudover er opgaven med at finde egnede familier ofte meget tids- og ressourcekrævende - især for sagsbehandlere, der ikke nødvendigvis har den store erfaring med at rekruttere.

Olivia Danmark har siden 2004 arbejdet med at rekruttere medarbejdere til borgere, der lever med fysiske og psykiske handicaps. Med udgangspunkt i vores mangeårige erfaringer indenfor rekruttering, kan kommunerne derfor trygt overlade det til Olivia Danmark at rekruttere aflastningsfamilier.

Fokus på kvalitet og det gode match

Nøgleordene indenfor vores rekrutteringsarbejde er kvalitet og effektivitet. Det betyder, at vi altid har fokus på at finde det bedst mulige match i forhold til kompetencer og en god kemi mellem de implicerede parter. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for, at samarbejdet bliver en succes.

Når Olivia Danmark får til opgave at finde en aflastningsfamilie, der bevilges efter § 84, har vi brug for at få et grundigt indblik i barnets og familiens historik. Dette kan ske gennem samtaler med den nærmeste familie og/eller barnets netværk (lærere, tidligere aflastningsfamilier eller lignende). Herefter er vi i stand til at målrette rekrutteringen, så den matcher og passer til barnets og familiens behov.

Efter screening og samtale med de potentielle nye aflastningsfamilier, indhenter vi børne- og straffeattester. Først herefter bliver familierne præsenteret for kommunen og/eller familien.

Når aflastningsfamilien er valgt, anbefaler vi, at barnets familie og aflastningsfamilien besøger hinanden i hver deres respektive hjem. Målet med at mødes er at lære hinanden bedre at kende og skabe tryghed for og omkring barnet.

Olivia Danmarks opgave er løst, når aflastningsfamilien er valgt.

Gennem hele rekrutteringsforløbet har Olivia Danmarks teamleder en tæt dialog med kommunen. Dialogen og samarbejdet er vigtig, hvis der opstår spørgsmål undervejs i processen og i forhold til at kunne give kommunen en løbende status på forløbet.