Praktisk hjælp og pleje - § 83

Tilbage til ydelser

Praktisk hjælp og pleje

Olivia Danmark har mange års erfaringer i at klare alle opgaver inden for praktisk hjælp og pleje til borgere, der lever med et handicap, og som har krav på praktisk hjælp og pleje i henhold til servicelovens § 83.

Nøgleordene for Olivia Danmark er at bidrage med at levere livskvalitet og give borgeren og de pårørende tryghed, større frihed og mere fleksibilitet i hverdagen.

Behovene for den hjælp, vi yder, er meget individuelle. Ofte vil den afhænge af, om borgeren befinder sig i en akut situation, har et medfødt handicap eller har fået en diagnose, der nedsætter muligheden for at klare sig selv 100 % i hverdagen.

Når Olivia Danmark indgår en aftale med en kommune, bliver en af vores dygtige og engagerede teamledere tilknyttet ordningen. Teamlederen har herefter ansvaret for kommunikationen med kommunen, sygeplejen, borgeren og dennes pårørende.

Opstart af nye ordninger

Når en ordning skal starte op, tager teamlederen kontakt til borgeren. Formålet er, at teamlederen og borgeren lærer hinanden at kende og sammen finder ud af hvilken type af hjælp, som borgeren har brug for samt antal timer, og hvordan de skal ligge. Teamlederen vil også spørge ind til borgerens behov og forventninger til de medarbejdere, der skal ansætte på teamet.

Når teamlederen har afdækket borgerens behov, går processen med at rekruttere medarbejdere og sammensætte et team i gang. Olivia Danmark har ofte held med at finde erfarne og kompetente medarbejdere gennem vores database, hvilket kan sikre en hurtig opstart på en ordning.

På det praktiske niveau er teamlederen ansvarlig for, at ansættelsesforhold og aflønning af medarbejderne sker i overensstemmelse med gældende regler. I tilfælde af sygdom eller ferie har Olivia Danmark en dækningsgaranti, der sikrer, at vi altid kan dække en vagt eller sende en kompetent vikar ud til borgeren.