Persondatapolitik på sociale medier

Baggrund
Olivia Danmark anvender sociale medieplatforme for at give informationer til interesserede omkring, hvad der rører sig i vores virksomhed. Det kan være nyheder om alt fra vores interne aktiviteter, kampagner, nye jobmuligheder og kommende faglige arrangementer.

Der muliggøres også interaktion mellem gæsterne på de sociale medier og os i form af kommentarspor, anmeldelser og mulighed for at indgå i en dialog ved at skrive direkte til os.

Vi anvender sociale medier i form af:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter 
 • Linkedln

Fælles for disse sociale medieplatforme er, at Team Olivia Danmark Aps ikke kan kontrollere brugen af personoplysninger på samme måde, som på egne hjemmesider udviklet i samarbejde med egne IT-leverandører. Du skal derfor være opmærksom på, at de kan registrere dine personoplysninger, når du besøger vores sider på disse sociale medier. 

På sociale medieplatforme er Olivia Danmark fælles dataansvarlig med udbyderne af de sociale medier:
Olivia Danmark, CVR 27983235
Hørkær 20, 2. sal
2730 Herlev
Telefon: 8888 7171
E-mail: databeskyttelse@teamolivia.dk 

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Pl., 
Dublin – Ireland
Link til privatlivspolitik
Link til aftale om fælles dataansvar

Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook og Instagram)
4 Grand Canal Square Grand Canal 
Harbour Dublin 2 Ireland
Link til privatlivspolitik hos Facebook
Link til privatlivspolitik hos Instagram
Link til aftale om fælles dataansvar

Twitter Inc. 
Market Square, 1355 Market St #900 
San Francisco, CA 94103, USA
Link til privatlivspolitik

Linkedln, Facebook, Instagram og Twitter giver indsigt i persondata såsom køn, alder, land og by om dem, der følger os, kommenterer, henvendelser og reaktioner på vores opslag. Denne data er genereret på baggrund af din egen tilladelse via dine privatindstillinger på platformen. Denne data anvender vi dog ikke i Olivia Danmark, da vi ikke anvender målretning mod brugere af sociale medier. 

Formål med brug af personoplysninger 
Når vi behandler dine personoplysninger på sociale medier har vi forskellige formål:

 • Et formål om at kunne administrere henvendelser og indlæg, som vi modtager fra dig, så vi kan besvare din forespørgsel eller din kommentar til os
 • Et formål om at kunne dele personoplysninger om dig på de sociale medier i forbindelse med vores tilbud og aktiviteter i koncernen
 • Udkåre dig som vinder af en konkurrence, hvori du selv har samtykket i at deltage 

Hvilke personoplysninger håndterer vi 
Når du henvender dig til os gennem en af vores profiler på sociale medier, modtager vi dit navn og henvendelsens indhold.

Når vi offentliggør personoplysninger om dig på sociale medier vil det typisk være dit navn og et billede eller en video af dig i forbindelse med en aktivitet hos Olivia Danmark. 

Lovligt grundlag for behandling af personoplysninger 

 • Når vi offentliggør personoplysninger om dig vil det altid ske på baggrund af en aftale mellem dig og os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 
 • Når vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse til os på sociale medier, er grundlaget som udgangspunkt vores legitime interesse i at kunne yde dig den bedst mulige service og fremme vores virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen, og hvis din henvendelse kræver, at du henvender dig til tredjeparter eller ansatte inden for Team Olivia-koncernen, vil vi give dig kontaktoplysningerne på disse, så du selv kan tage kontakt hertil ved uddybninger. 

Linkedin, Twitter, Facebook og Instagram deler i nogle tilfælde dine oplysninger med tredjeparter eller underleverandører uden for EU. Du kan læse mere herom i deres privatlivspolitikker, som der er linket til i første afsnit, ”Baggrund”. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Olivia Danmark sletter personoplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål for opbevaringen. Under normale omstændigheder vil vi opbevare dine personoplysninger i maksimalt 2 år efter, vi har opfyldt den service, som du har anmodet os om, medmindre der foreligger et sagligt formål og hjemmel for fortsat opbevaring af personoplysningerne.  

Foreligger der en aftale omkring markedsføring på sociale medier, bliver disse opslag som udgangspunkt ikke slettet. 

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Olivia Danmark har vedtaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning. 

Vi arbejder i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. 

Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine persondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Personoplysninger der er gemte i fysiske dokumenter, opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og medarbejderne modtager løbende træning i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. 

Dine rettigheder
Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. 

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
 • Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
 • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning. 

Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Mere information
Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.
Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Sidste redigering fandt sted i januar 2023.