Pensionsordning for BPA-medarbejdere

Som medarbejder hos Olivia Danmark er du omfattet af overenskomsten med FOA og er dermed berettiget til en pensionsaftale gennem PenSam eller PensionDanmark pension.

Sådan udregner vi pensionsbidraget
Pensionsbidraget udgør 12,89 % af grund-/erfaringslønnen, og 5 % af aften- og nattillæg, jf. § 8, samt 1 % af weekendtillægget, jf. § 9. 

Arbejdsgiver indbetaler hele pensionsbidraget til pensionsleverandøren i forbindelse med lønudbetalingen. 1/3 af pensionsbidraget er feriepengeberettiget.

Du er berettiget til at modtage pension, når du:

  • er 21 år og
  • har 8 måneders fuld anciennitet og
  • har mindst 8 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit, beregnet over en 6 måneders periode.

Hvis du ved ansættelsen kan dokumentere, at du fra et tidligere ansættelsesforhold var omfattet af en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning, medregnes denne periode i anciennitetskravet i stk. 2.

Pensionsbidrag i satser for nuværende samt resten af indkøringsperioden:

Du er ikke ret til pension, hvis du arbejder mindre end 8 timer om ugen i gennemsnit for virksomheden.

Jeg har en pensionsordning hos Danica Pension, hvordan forholder jeg mig?
Olivia Danmark havde før indgåelse af overenskomsten med FOA en pensionsaftale med Danica Pension. Alle medarbejdere, der opfyldte de tidligere pensionskrav, blev således tilknyttet Danica Pension.

Olivia Danmark har nu to pensionsaftaler. Alle medarbejdere, der opfylder det nuværende pensionskrav, bliver tilknyttet pensionsordningen hos PenSam.

Medarbejdere, der allerede var tilknyttet Danica Pension, kan blive hos Danica Pension eller vælge at skifte til PenSam. Dog er det ikke muligt at skifte fra PenSam til Danica Pension.

Se her, hvis du vil vide mere om PenSams pensionsordning.