Ledsagelse - §§ 45 og 97

Tilbage til ydelser

Mennesker, der lever med et handicap, kan have brug for en ledsager til at hjælpe dem med at færdes uden for hjemmet. 

I Olivia Danmark har vi gode erfaringer med at varetage ledsagerordninger, der bevilges efter servicelovens § 45 og 97. § 45 omfatter børn og unge i alderen 12-18 år, mens § 97 omhandler voksne i alderen 18-67 år. En ledsagerordning er på 15 timer pr. måned. 

Vi sørger blandt andet for rekruttering og ansættelse af medarbejdere, ligesom vi tilbyder at koordinere de bevilligede ledsagertimer og hjælpe med planlægningen, så ledsagelse indgår som en naturlig del af borgerens hverdag. 

For at skabe vellykkede ledsageordninger, er det vigtigt, at borgeren og dennes familie føler sig tryg ved sin ledsager. Derfor gør vi meget ud af rekrutteringsforløbet. Borgerens fast tilknyttede teamleder eller teamkoordinator er med under hele udvælgelsesprocessen, hvor vi forsøger at finde den bedst egnede ledersager, der er stabil og har en god kemi med borgeren.