Primære faneblade

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Herlev)

02 nov 2021
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20, 2. sal, 2730 Herlev

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

Undersøgelser viser, at 12-20 % af voksne mennesker i Danmark lider af angst i løbet af et år. Mange med stressrelaterede tilstande og/eller depression udvikler i forløbet angst. Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og har derfor stor betydning for vores måde at være til i livet på. Angst kan være en invaliderende lidelse, som begrænser alle livets udfoldelsesmuligheder. Der er en tendens til, at ubehandlet angst kan sprede sig til andre angstlidelser og tiltage i intensitet.

OCD er en særlig angstlidelse, som viser sig ved gentagne tvangstanker. Tvangssymptomerne kan være så voldsomme, at det ikke er muligt at leve et normalt liv. De kan være så pinagtige, at de holdes hemmelige, selv om de medfører megen angst. Angsten opstår ved tanken om, hvad der sker, hvis man ikke tænker bestemte tanker og udføre bestemte handlinger.

Seminaret vil give dig en forståelse for, hvorfor mennesker med angst bliver mere og mere begrænset i sine muligheder for at træffe valg med isolation og passivitet som følge. Hvilke årsager kan der være til angst? Hvilke psykiske, fysiske og adfærdsmæssige udtryk har angst? Hvordan kan angst behandles? Du vil få en viden om, hvordan du kan håndtere mødet med mennesker med angst. Du vil også blive invitereret til at afprøve konkrete redskaber, som du kan benytte i mødet med angsten hos din borger.

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere o.l., der arbejder med voksenhandicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Mette Ellermann er specialist i neuropsykologi og har bred erfaring både på børne- og voksenområdet. Mette møder mange mennesker med angst og OCD, både når hun laver neuropsykologiske undersøgelser og personlighedsundersøgelser, men også i kraft af sit virke som kognitiv terapeut. Mette har en 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer. Mette er supervisor for en række teams af § 85 støtte-kontaktpersoner, hvor en del arbejder med mennesker med psykiatriske lidelser, herunder angst.

 

Du kan framelde dig disse mails igen ved at benytte afmeldingslinket i bunden af hver e-mail eller ved at rette henvendelse til info@oliviadanmark.dk
13 slots left.

Flere begivenheder

16 nov

Servicelovens §44 jf. §84 stk. 1

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt webinar med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens bestemmelser på børneområdet, herunder servicelovens § 44 jf. § 84 .

På webinaret vil Ankestyrelsen gennemgå betingelserne for afløsning og aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1. Dernæst vil betingelserne for dækning af tabt arbejdsfortjeneste blive gennemgået med et særligt fokus på sektoransvar. Gældende principmeddelelser vil blive inddraget i det omfang, det er relevant.

Det får du blandt andet med hjem:

18 nov

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

09 dec

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.