Problemstillinger i forhold til servicelovens §§ 41 og 42 (Aalborg)

09 okt 2019
Kl. 13-16 Hotel Kompas, Østerbro 27, 9000 Aalborg.

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på problemstillinger i forhold til servicelovens §§ 41 og 42.

På seminaret vil vi komme ind på nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdet med og behandlingen af sager inden for børnehandicapområdet. 

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens § 41 og § 42 om dækning af nødvendige merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste, herunder en gennemgang og kobling til de nyeste principafgørelser på området.

Vi vil i løbet af dagen også komme nærmere ind på Ankestyrelsens behandling af klagesager, herunder at Ankestyrelsen hjemviser mange sager til kommunen, hvordan det kan undgås, og hvad er det for nogle problemstillinger Ankestyrelsen ser i praksis. 

Det får du bl.a. med hjem

  • Viden om servicelovens § 41 og § 42, herunder bestemmelsernes anvendelsesområde. 
  • Et overblik over Ankestyrelsens nyeste principafgørelser. 
  • Inspiration til, hvordan regler og principafgørelser kan anvendes i praksis. 
  • Viden om, hvordan henholdsvis Ankestyrelsen og kommunen håndterer det, når en sag bliver hjemvist. 

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder på børnehandicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret afholdes i samarbejde med Ankestyrelsen. Ankestyrelsen afgør klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet.

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.