Den børneneuropsykologiske undersøgelse (Herlev)

05 Mar 2020
Kl. 13-16 Olivia Danmark, Hørkær 20 2. sal, 2730 Herlev

 

Hvordan kan socialrådgiveren bruge en børneneuropsykologisk undersøgelse til at planlægge og evaluere indsatser i det sociale arbejde?

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på børneområdet, denne gang med fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse. Børneneuropsykolog Nina Madsen Sjö vil fortælle om hjernens kognitive funktioner og derefter gå i dybden med den børneneuropsykologiske undersøgelse samt hvordan den kan bruges til at planlægge indsatser i det sociale arbejde.

Seminaret tager udgangspunkt i videoklip, der viser dele af en psykologisk undersøgelse af forskellige børn. Videoerne hjælper til med at forklare, hvordan en psykologisk undersøgelse gennemføres og sammenstykkes til en rapport. Det vil sige fra indsamling af information fra interviews af forældre, anamnese og observationer samt tal fra test og spørgeskemaer til omsætning til psykologfaglige konklusioner.

Der vises eksempler på formål for en psykologisk undersøgelse, der f.eks. kan undersøge begavelse, opmærksomhed, trivsel og hvad, der begrænser barnet i at trives og lære. Der vil være forslag til, hvordan socialrådgivere kan bruge undersøgelsen i planlægningen af udredning og foranstaltninger. På seminaret vil der være eksempler på undersøgelser af børn med forskellige udfordringer og med et særligt fokus på børn med erhvervet hjerneskade, ADHD og dobbeltdiagnoser.

En (børneneuro)psykologisk undersøgelse afdækker et barns funktionsniveau i relation til barnets adfærd og kognition - dvs. hvordan barnet tænker, løser opgaver og trives. Desuden beskriver undersøgelsen, hvordan omgivelserne oplever barnets adfærd og hvor de ser, at barnet/ den unge er udfordret og hvorfor. Den kan også afdække, hvor barnet/ den unge er motiveret for ændring og hvor stor indsigt barnet har i egne vanskeligheder. En børneneuropsykologisk undersøgelse har særlig vægt på de kognitive dele af barnets funktionsniveau fx begavelse, opmærksomhed, eksekutive funktioner og sprog. 

Arrangementet henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere, hjerneskadekoordinatorer o.l., der arbejder med borgere med hjerneskade på børnehandicapområdet i kommunen eller regionen.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Nina Madsen Sjö er psykolog og har i mere end 10 år arbejdet med børn og unge med erhvervet hjerneskade og er en del af Hjerneskadeforeningens børne task force. Hun har blandt andet bidraget til Sundhedsstyrelsens retningslinje vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade med psykiatrisk komorbiditet.

 

15 slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.