Autisme og personlighedsforstyrrelse - forståelse, strategier og støttebehov (Silkeborg)

12 nov 2019
Kl. 13-16 Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang med fokus på autisme og personlighedsforstyrrelse. Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, der opstår når borgeren har autisme og personlighedsforstyrrelse samtidig, samt de årsager, der er medvirkende til at personlighedsforstyrrelsen opstår og hvordan den påvirker den medfødte autisme.

En borger med personlighedsforstyrrelse har som udgangspunkt ikke en sikker kontakt til sit indre jeg og vil dermed have meget svært ved at berolige sig selv samt at anerkende og nuancere de følelser, tanker og behov, der opstår i sig selv. Dette har ofte de konsekvenser, at borgeren får en oplevelse af at verden er farlig, hvorfor borgeren næsten altid er i gang med at søge sikkerhed ved at forsøge at kontrollere sine omgivelser. 

Autismen har den betydning, at borgeren forsøger at få sine omfattende rationelle systemer til at fungere i omverdenen samt at sansebearbejdning oftest kun foregår, når man er alene og i ro. 

Kombinationen af de to forstyrrelser har ofte den betydning, at borgeren handler og tænker rationelt, men med baggrund i en meget utryg livsoplevelse. Det kan få borgeren til at virke både stærk, men også manipulerende. Hvis borgeren bliver følelsesmæssigt påvirket, kan det være meget svært og smertefuldt for borgeren at opnå følelsesmæssigt stabilitet igen. Her kolliderer autismen og personlighedsforstyrrelsen ofte, da den manglende kontakt til eget jeg vil få borgeren til at opsøge selskab, hvilket er det modsatte af, hvad den autistiske del har brug for.

Det får du bl.a. med hjem

  • Eksempler på, hvordan kombinationen af personlighedsforstyrrelse og autisme kan komme til udtryk
  • Anvisninger for, hvordan der kan arbejdes med personlighedsforstyrrelserne og autisme
  • Viden om, hvordan omgivelserne kan støtte op om borgeren
  • Eksempler på, hvilke overordnede støttebehov, der kan være brug for

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding. Din tilmelding er først gældende, når du modtager en bekræftelse fra Olivia Danmark.

Arrangementet henvender sig til dig, der arbejder på voksenhandicapområdet i kommunen eller regionen.

Jan Have Odgaard, der er indehaver af JHO Consult, har mere end 20 års praksiserfaring fra arbejdet med børn, unge og voksne med neurologiske handicap. Han er selv udredt med ADHD, og har sammen med sin kone og samarbejdspartner, der har ASF og ADHD, skabt en relevant måde at formidle viden og bud på praksis til professionelle, der selv arbejder i direkte kontakt med borgere, der har neurologiske handicap.

Unlimited slots left.

Flere begivenheder

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.