Kalender

02 nov

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

16 nov

Servicelovens §44 jf. §84 stk. 1

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt webinar med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens bestemmelser på børneområdet, herunder servicelovens § 44 jf. § 84 .

På webinaret vil Ankestyrelsen gennemgå betingelserne for afløsning og aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1. Dernæst vil betingelserne for dækning af tabt arbejdsfortjeneste blive gennemgået med et særligt fokus på sektoransvar. Gældende principmeddelelser vil blive inddraget i det omfang, det er relevant.

Det får du blandt andet med hjem:

18 nov

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

09 dec

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

Tidligere aktiviteter

13 okt

Olivia Academy - Modul 1 (Silkeborg)

 

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

06 okt

Olivia Academy - Modul 1 (Herlev)

 

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

04 okt

Olivia Academy - Modul 1 (Silkeborg)

 

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

04 jun

Infomøde - Vil du arbejde som handicaphjælper?

 

Er du på udkig efter et job som handicaphjælper eller overvejer du at skifte spor og arbejde som hjælper? Så vil vi gerne byde dig velkommen til vores virtuelle informationsmøde den 4. juni.

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark. Fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem. Dette informationsmøde henvender sig til dig, der ønsker at arbejde som personlig hjælper på deltid, fuldtid eller som vikar.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

07 maj

Infomøde - Horsens Kommune

 

Er du på udkig efter et job som handicaphjælper eller overvejer du at skifte spor og arbejde som hjælper? Så vil vi gerne byde dig velkommen til vores virtuelle informationsmøde den 7. maj.

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark. Fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem. Dette informationsmøde henvender sig til dig, der ønsker at arbejde som personlig hjælper på deltid, fuldtid eller som vikar.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

23 apr

Infomøde - Vejle Kommune

 

Er du på udkig efter et job som handicaphjælper eller overvejer du at skifte spor og arbejde som hjælper? Så vil vi gerne byde dig velkommen til vores virtuelle informationsmøde den 23. april.

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark. Fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem. Dette informationsmøde henvender sig til dig, der ønsker at arbejde som personlig hjælper på deltid, fuldtid eller som vikar.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

21 apr

Infomøde - Horsens Kommune

 

Er du i en fleksjob ordning og kunne du tænke dig et job som handicaphjælper? Så vil vi gerne byde dig velkommen til vores virtuelle informationsmøde den 21. april.

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark. Fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem. Dette informationsmøde henvender sig til dig, der ønsker at arbejde som personlig hjælper på deltid, fuldtid eller som vikar.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

20 apr

Servicelovens §§ 83 og 85 (online)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt webinar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På webinaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænsefalde kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet og den konkrete og individuelle vurdering.

13 apr

Servicelovens §§ 83 og 85 (online)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt webinar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På webinaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænsefalde kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet og den konkrete og individuelle vurdering.

07 apr

Webinar om deeskalering

 

Webinar om deeskalering, hvordan du er en aktiv del i at nedtrappe en konflikt.

Vi kan alle stå i en situation som udvikler sig til en konflikt.

I dette webinar tager vi udgangspunkt i en case fra jeres hverdag. Vi vil tale om, hvilke redskaber I som hjælpere har, for at være med til at nedtrappe en konflikt eller for at komme ud af en konflikt.

Webinaret vil være praksisnært og med redskaber der er brugbare i hverdagen.

09 mar

Servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84 (Online)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens bestemmelser på børneområdet, herunder servicelovens § 41, § 42 samt § 44 jf. § 84.

På seminaret vil Ankestyrelsen blandt andet komme ind på personkredsvurderingen i sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter samt servicelovens bestemmelser om aflastning/afløsning i hjemmet. Ankestyrelsen vil endvidere komme ind på betingelserne for at modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, nødvendige merudgifter samt aflastning/afløsning i hjemmet.