Kalender

08 sep

Kom og hør mere om os, og hvad vi kan bruge netop dig til!

 

Vi søger hele tiden nye medarbejdere til vores teams, og vi vil derfor gerne invitere dig til et infomøde. Her kan du høre mere om, hvem vi er og hvilke jobmuligheder, vi har til dig.

Vi søger både

 • social- og sundhedsassistenter
 • pædagoger
 • ufaglærte
 • studerende

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark, men fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem.

På vores infomøde kan du bl.a. høre om:

09 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

17 sep

Del 1: Børn og unge med angst (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om angst på børnehandicapområdet ved aut. psykolog Emil Rask. Der afholdes en Del 1:” Børn og unge med angst” og Del 2: ”Børn og unge med angst i skole- og familieliv”.

30 sep

Skolevægring blandt børn og unge med angst og neuroudviklingsforstyrrelser (Herlev)

FÅ LEDIGE PLADSER

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om børn og unge med skolevægring ved aut. psykolog Sarah Parlar. Seminaret vil tage udgangspunkt i børn og unge med angstproblematikker samt børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser som eksempelvis ADHD og autisme.

Skolevægring er en stor udfordring i rigtig mange kommuner, og forløbene og de bagvedliggende faktorer kan være meget komplekse. Hvert eneste barn/ung kræver en tilpasset indsats for at kunne lykkedes med at komme tilbage i skole og de sociale sammenhænge.

27 okt

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

10 nov

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Odense)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

17 nov

Voksne borgere med angst – en lidelse, hvor fornuft ikke kan hæmme handlingslammelse (Vejle)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om voksne borgere med psykiske lidelser som angst og OCD ved neuropsykolog Mette Ellermann. Dette seminar vil give dig indsigt i angstens væsen. Der vil være særligt fokus på OCD, der kan være en lidelse, som for andre kan være svær at begribe. 

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet fare, men hvor frygten er overdrevet. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er en fare uden, at den rationelt set er der. Angst kan opstå som følge af indre konflikter som f.eks. behov for nærhed kontra angst for afvisning.

Tidligere aktiviteter

15 jun

Olivia Academy - Pædagogisk gennemslagskraft (Herlev)

 

Pædagogisk gennemslagskraft

I dette modul tager vi udgangspunkt i den reflekterende praktiker. Hvad betyder det for dit pædagogiske arbejde? Og hvordan kan det styrke din gennemslagskraft?

Hverdagens komplekse problemstillinger betyder, at du skal kunne håndtere flere forskellige roller, som kan være vanskelige at gennemskue og forene. 

Dagen vil være kendetegnet ved rig mulighed for dialog omkring fag-pædagogiske udfordringer.

På dette kursus arbejder vi med:

05 mar

Den børneneuropsykologiske undersøgelse (Herlev)

 

Hvordan kan socialrådgiveren bruge en børneneuropsykologisk undersøgelse til at planlægge og evaluere indsatser i det sociale arbejde?

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på børneområdet, denne gang med fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse. Børneneuropsykolog Nina Madsen Sjö vil fortælle om hjernens kognitive funktioner og derefter gå i dybden med den børneneuropsykologiske undersøgelse samt hvordan den kan bruges til at planlægge indsatser i det sociale arbejde.

04 mar

Servicelovens §§ 83 og 85 (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp, samt hvordan denne grænseflade kan have betydning for de øvrige hjælpeordninger i serviceloven. Ankestyrelsen vil komme ind på betydningen af kompensationsprincippet samt den konkrete og individuelle vurdering.

27 feb

Den børneneuropsykologiske undersøgelse (Odense)

 

Hvordan kan socialrådgiveren bruge en børneneuropsykologisk undersøgelse til at planlægge og evaluere indsatser i det sociale arbejde?

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar om hjerneskade på børneområdet, denne gang med fokus på den børneneuropsykologiske undersøgelse. Børneneuropsykolog Nina Madsen Sjö vil fortælle om hjernens kognitive funktioner og derefter gå i dybden med den børneneuropsykologiske undersøgelse samt hvordan den kan bruges til at planlægge indsatser i det sociale arbejde.

26 feb

Førstehjælps- og brandkursus (Herlev)

 

Kurset varer 6 timer og er et kombinationskursus med fokus på brandslukning og førstehjælp. Hver kursusdag indeholder både første og andet modul og der undervises af en professionel ambulance- og brandmand.

Første modul - Elementær brandbekæmpelse:
Første modul er to timers elementær brandbekæmpelse, hvor du bliver uddannet i brandslukning. Teorien om brand gennemgås og du bliver trænet i at benytte mindre slukningsmidler, dvs. de slukningsmidler du har på arbejdspladsen, f.eks. vandslukkere, CO2-slukkere, og brandtæpper mm.

15 jan

Førstehjælps- og brandkursus (Herlev)

 

Kurset varer 6 timer og er et kombinationskursus med fokus på brandslukning og førstehjælp. Hver kursusdag indeholder både første og andet modul og der undervises af en professionel ambulance- og brandmand.

Første modul - Elementær brandbekæmpelse:
Første modul er to timers elementær brandbekæmpelse, hvor du bliver uddannet i brandslukning. Teorien om brand gennemgås og du bliver trænet i at benytte mindre slukningsmidler, dvs. de slukningsmidler du har på arbejdspladsen, f.eks. vandslukkere, CO2-slukkere, og brandtæpper mm.

20 nov

Olivia Academy - Modul 2 (Silkeborg)

 

 

Modul 2: Skab merværdi for dig og din bruger II

Som medarbejder kan du opleve udfordringer i forholdet til dine kollegaer. På den ene side er du en del af et team. På en anden side er du som regel alene på arbejde. Relationen mellem dig og dine kollegaer bærer præg af en indbygget afhængighed af hinanden, som påvirker arbejdsglæden hos dig og det team, du er en del af.

19 nov

Olivia Academy - Modul 1 (Silkeborg)

 

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

12 nov

Førstehjælpskursus (Herlev)

 

Vi afholder førstehjælpskursus for vores medarbejdere på vores kontor i Herlev d. 12. november.
Kurset er ikke certifikatgivende. Du er velkommen til at deltage uanset hvor mange timer du er ansat på.

Dagen byder på:

 • Hjertemassage
 • Brandteknik
 • Apps, der er gode at bruge på din smartphone
 • Undervisning af Redderne.dk

Der er et begrænset antal pladser, og derfor tilmelding efter først-til-mølle princippet til Elisabeth Jensen på e-mail ej@oliviadanmark.dk

12 nov

Autisme og personlighedsforstyrrelse - forståelse, strategier og støttebehov (Silkeborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang med fokus på autisme og personlighedsforstyrrelse. Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, der opstår når borgeren har autisme og personlighedsforstyrrelse samtidig, samt de årsager, der er medvirkende til at personlighedsforstyrrelsen opstår og hvordan den påvirker den medfødte autisme.

06 nov

Indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85 (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på servicelovens §§ 83 og 85.

På seminaret vil vi komme ind på indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt hvornår der skal søges om værgemål for at Ankestyrelsen kan behandle klager fra borgere, som ikke kognitivt er i stand til at klage. 

06 nov

Olivia Academy - Modul 1 (Herlev)

 

Modul 1: Skab merværdi for dig og din borger I

Som medarbejder kan du let komme til at opleve en ambivalens i forhold til den borger, du arbejder ude hos. På den ene side er der tale om et arbejdsgiver og arbejdstagerforhold. På den anden side kan der opstå en social og følelsesmæssig tæt relation mellem dig og borgeren. Det betyder, at dit arbejde indeholder flere forskellige roller, som nogle gange kan være vanskelige for dig at gennemskue og forene.

På modul 1 arbejder vi med:

28 okt

Infomøde for kommende medarbejdere (Herlev)

 

Kom og hør mere om os, og hvad vi kan bruge netop dig til!

Vi søger hele tiden nye medarbejdere til vores teams, og vi vil derfor gerne invitere dig til et infomøde. Her kan du høre mere om, hvem vi er og hvilke jobmuligheder, vi har til dig.

Vi søger både

 • social- og sundhedsassistenter
 • pædagoger
 • ufaglærte
 • studerende

Der er mange jobmuligheder hos Olivia Danmark, men fælles for dem alle er, at du kan medvirke til at gøre en forskel for en eller flere af vores borgere i deres private hjem.

22 okt

Vrede, når man er på arbejde (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til et gratis oplæg om vrede, når man er på arbejde

Som medarbejder i et privat hjem kan du ind i mellem opleve vrede og frustration fra borgeren, de pårørende eller dine kollegaer i en arbejdssituation. Måske har du endda oplevet, at din egen vrede var tilstede og påvirkede situationen. 

Jobbet som hjælper kræver noget særligt af dig; du skal arbejde fagligt og professionelt samtidig med, at du udfører arbejdet i et privat hjem, hvor du kommer tæt ind på et andet menneske.

22 okt

Autisme og ADHD - skolevægring i grundskolen (Aarhus)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang om skolevægring i forbindelse med autisme og ADHD.

Autisme og ADHD har betydning for barnets måde at tænke på og stiller derfor store krav til den enkeltes evner og kompetencer for at kunne tilpasse sig det almindelige samfund. Denne tilpasning kan være en vanskelig opgave for barnet, i forhold til at finde metoder til håndtering, samt med baggrund i den stress, det giver at afprøve og tilpasse disse metoder. 

09 okt

Problemstillinger i forhold til servicelovens §§ 41 og 42 (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang i samarbejde med Ankestyrelsen og med fokus på problemstillinger i forhold til servicelovens §§ 41 og 42.

På seminaret vil vi komme ind på nogle af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdet med og behandlingen af sager inden for børnehandicapområdet. 

Seminaret tager særligt afsæt i reglerne i servicelovens § 41 og § 42 om dækning af nødvendige merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste, herunder en gennemgang og kobling til de nyeste principafgørelser på området.

11 sep

Autisme og personlighedsforstyrrelse - forståelse, strategier og støttebehov (Herlev)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang med fokus på autisme og personlighedsforstyrrelse. Oplægget tager udgangspunkt i de udfordringer, der opstår når borgeren har autisme og personlighedsforstyrrelse samtidig, samt de årsager, der er medvirkende til at personlighedsforstyrrelsen opstår og hvordan den påvirker den medfødte autisme.

10 sep

Autisme og ADHD - skolevægring i grundskolen (Aalborg)

 

Olivia Danmark inviterer til gratis fagligt seminar, denne gang om skolevægring i forbindelse med autisme og ADHD.

Autisme og ADHD har betydning for barnets måde at tænke på og stiller derfor store krav til den enkeltes evner og kompetencer for at kunne tilpasse sig det almindelige samfund. Denne tilpasning kan være en vanskelig opgave for barnet, i forhold til at finde metoder til håndtering, samt med baggrund i den stress, det giver at afprøve og tilpasse disse metoder.