Familievejlederordning

Team Olivia tilbyder familievejledning til familier med ny-diagnosticeret børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsniveau jf. serviceloven § 11, stk. 8.

Alle familier med et ny-diagnosticeret barn eller ung med betydelig og varig nedsat funktionsniveau har jf. Serviceloven § 11, stk. 8 ret til familievejledning indenfor 3 måneder efter at kommunen har fået kendskab til diagnosen.

Når ens barn får stillet en diagnose dukker der en masse spørgsmål og endnu ukendt viden op. Familievejledning skal være med til at svare på alle disse spørgsmål, give familien kendskab til deres lovgivningsmæssige rettigheder og de forskellige hjælpemuligheder der findes for familien på tværs af sektorerne. Familievejlederen kan ikke træffe afgørelser, men skal formidle viden mellem familien og kommunen.

Familievejlederen må dermed ikke være en myndighedsperson, der på et senere tidspunkt kan komme til at træffe afgørelser i barnets sag, derfor kan det for nogen kommuner være en udfordring selv at stå for familievejledning, dette tilbyder Team Olivia at gøre.

Kontakt os! Så kommer vores familievejleder ud til en kop kaffe, så vi i samarbejde kan blive enige om, hvordan forløbene skal tilrettelægges i jeres kommune.