Aflastning / afløsning - § 84

Tilbage til ydelser

Aflastning og afløsning

Mennesker, der lever med et handicap, kan have stor glæde og gavn af at blive aflastet i hverdagen for at få familielivet og dagligdagen til at hænge bedre sammen.

I Olivia Danmark har vi rigtig gode erfaringer med at varetage aflastnings- og støtteordninger. Vi ved, hvor vigtigt det er, at man som borger føler sig værdsat, hørt og tryg i sin hverdag. Derfor sørger vi altid for at rekruttere og ansætte engagerede og kompetente medarbejdere, der brænder for at gøre en positiv forskel i aflastningen og som har en god kemi med borgeren.

Ansættelse af medarbejdere til aflastning / afløsning

Alle ansættelsesforløb til opgaver indenfor aflastning, afløsning og støtte, foregår naturligvis i tæt dialog og samarbejde med familien. På den måde kan vi bedre sikre os, at både forældre, børn og Olivia Danmarks medarbejdere føler sig trygge ved hinanden og er indforstået med, hvilke aflastningsopgaver, der skal udføres.

Når Olivia Danmark løser aflastnings- og støtteopgaver, er vi hele tiden i løbende kontakt og dialog med både borgeren, de pårørende og Olivia Danmarks medarbejdere. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for, at støtte- og aflastningsordningen bliver en succes og til glæde for alle involverede parter.

Koordinering af aflastning / afløsning

Olivia Danmark tilbyder også at hjælpe til med at koordinere de bevilgede aflastningstimer. Fordelen ved at lade os koordinere timerne er, at vi giver familierne større frihed og fleksibilitet i hverdagen. Som arbejdsgiver vil vi også gerne kunne beskytte vores medarbejdere og sørge for, at deres arbejdsvilkår og arbejdstider bliver overholdt.

Hvis vores medarbejdere bliver syge eller holder ferie, tilbyder Olivia Danmark også at træde til med vikardækning.