Behandling af persondata for samarbejdspartnere

 

Baggrund
Hvis du kan betragtes som kunde i Olivia Danmark, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan kobles til en person; f.eks. navn, arbejdsplads og kontaktoplysninger.

Olivia Danmark A/S er ansvarlig for de personoplysninger, vi modtager og behandler om dig. Du kan kontakte os via følgende oplysninger:

Olivia Danmark A/S, CVR 27983235
Hørkær 20, 2. sal
2730 Herlev

Telefon: 8888 7171
E-mail: info@oliviadanmark.dk

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger. Vi stræber derfor altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. For at leve op til dette arbejder vi med en række tiltag. Vi har blandt udpeget en ”ombudsmand” for databeskyttelse også kaldet DPO (Data Protection Officer). Vores DPO’s fornemste opgave er, at vi følger gældende lovgivning og de interne regler og retningslinjer, som vi har besluttet. Du kan kontakte vores DPO på mailadressen dpo@teamolivia.se

Sådan får vi dine personoplysninger
Vi får dine oplysninger fra dig selv, når du kontakter os vedrørende en konkret sag eller fra din kollega, hvis vi skal arbejde sammen om en borger.

Hvilke personoplysninger
Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse (arbejde), mobilnummer samt kommunen du er ansat i, din titel og afdeling. 

Lovligt grundlag for behandling
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra.

Det tidsrum vi behandler dine persondata
Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger, så længe vi har et samarbejde. Hvis vores samarbejde ophører sletter vi dine oplysninger efter senest 5 år.

Vi opbevarer muligvis dine oplysninger på baggrund af et andet formål, f.eks. fordi du har deltaget seminar. Vi vil derfor gøre dig opmærksom på, at vi kan have andre slettefrister til dine oplysninger.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine perssondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Dine rettigheder
Du har ifølge den europæiske forordning om datasikkerhed (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Adgang: Du har ret til – uden beregning – at få information om hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. For at sikre at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. Såfremt du ønsker at få udleveret dine personoplysninger skal du skrive til info@oliviadanmark.dk

DataportabilitetDu har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afleveret til os med henblik på, at du kan give dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt, de oplysninger du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
  • Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
  • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Indsigelse mod interesseafvejning: I det tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger i henhold til en interesseafvejning som lovligt grundlag, har du ret til gøre indsigelse i forhold til en konkret behandling af personoplysninger.

BegrænsningDu har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du er imod behandlingen eller du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger fejlagtigt. Begrænsning gælder i sådanne tilfælde under undersøgelse af din begæring og resultatet er at behandling sættes på pause.

Klager: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.