Team Olivia - Kompetence & Udvikling hjælper udsatte borgere

Team Olivia - Kompetence & Udvikling fokuserer vi på udsatte borgere, som har brug for en ekstra hånd til at få løst knuder og få livets ligninger til at gå op. Vores mål er, gennem personlig udvikling, støtte og vejledning, at hjælpe ledige til at blive uddannelses- og arbejdsparate.

 

Nye indsigter, nye handlemønstre

Erfaringer fra vores forløb viser, at mennesker kan skabe forandringer i deres liv, hvis de støttes i at få nye indsigter om deres egne handlemønstre. I samspil med den enkelte skaber vi mening, udvikling og retning mod det liv, borgeren drømmer om. Vi skaber grobund for, at borgeren bliver en aktiv spiller i eget liv og i fællesskaber.

Mennesker på vej

I Team Olivia - Kompetence & Udvikling har vi udviklet flere forløb målrettet uddannelsesparate, aktivitetsparate og jobparate borgere. Forløb, der dels skal kvalificere borgeren til at træffe de rette valg i forhold til uddannelse og job samt give borgeren mulighed for gennem personlig udvikling at kunne håndtere personlige barrierer og udfordringer. Vores forløb bygger på en solid erfaring med at hjælpe mennesker til at skabe en solid basis for deres fremtidige valg.

Personlig udvikling

For en del af de mennesker, vi møder, gælder det, at indsatsen omkring job og uddannelse ikke kan stå alene. Arbejdet med personlig udvikling kan supplere, men mange har brug for yderligere hjælp og andre indsatser for at tage de næste skridt.

Vi har i Team Olivia - Kompetence & Udvikling tilknyttet fagligt kompetente mentorer og kontaktpersoner: fagpersoner med mange forskellige baggrunde, uddannelser og interesser, der varetager opgaverne i de videre forløb omkring borgeren Vi er en del af den sociale udredning, den unges professionelle netværk, en del af opstarten af uddannelse, støtte til jobstart, støtte til fastholdelse af misbrugsbehandling, en vigtig medspiller i ressourceforløb og meget mere.

Vi skræddersyer indsatsen

Alle mennesker er særegne og menneskers behov kan ikke sættes på formel. Derfor er alle indsatser i Team Olivia - Kompetence & Udvikling individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens livssituation.

En skræddersyet indsats i Team Olivia - Kompetence & Udvikling kan sammensættes af individuelle indsatser og gruppebaserede indsatser.

 


Vil du vide mere?
Vil du vide mere om vores unikke tilgang og forløb og indsatser for unge, så kontakt Team Olivia - Kompetence & Udvikling på info@toku.dk eller ringe på 88887171. 

 

Afd. X skifter navn til TOKU 

Team Olivia - kompetence & udvikling (TOKU) har fået deres egen hjemmeside. TOKU tilbyder bl.a. vredeshåndtering, beskæftigelsesforløb og metakognitive forløb.

Se www.toku.dk for at læse mere.