Kvalitetssikring

I Olivia Danmark arbejder vi løbende med at kvalitetssikre vores ydelser og services. I takt med at vi vokser, opdeles organisationen i flere og flere specialiserede afdelinger. Dette er ligeledes for at imødekomme de stigende krav til samarbejde, kommunikation og dokumentation af vores arbejde.

Hver afdeling arbejder specifikt med at kvalitetssikre inden for deres område. Hver afdeling planlægger og gennemfører den løbende udvikling af vores ydelser samt optimering af vores arbejdsprocesser.

Læs også: 100 % vikardækning 

Kvalitetsstandarder

Vi kvalitetstjekker jævnligt vores ydelser og arbejdsgange for at sikre, at de fortsat lever op til en række fastsatte kvalitetsstandarder. Et eksempel på en fast kvalitetsstandard er, at vi ikke sender nogen medarbejdere ud til samtale hos en borger, før vi har haft dem inde til en personlig samtale hos os. Dette skaber ikke bare sikkerhed for borgeren, men også for medarbejderne, som bliver ordentlig forberedt på, hvad jobbet som indebærer.

Med de klart definerede kvalitetsstandarder kan vi dokumentere, at vi rent faktisk leverer personlig og professionel hjælp til borgere.

For bedst at kunne bedømme hvad hjælp af høj kvalitet til mennesker med et fysisk eller psykisk handicap indebærer, gennemfører vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt vores borgere og medarbejdere.

Som et resultat af tilfredshedsundersøgelsen samt af et længevarende internt analysearbejde, har vi defineret nogle specifikke kvalitetsstandarder, som vi har forpligtet os selv til at leve op til fremover.

Medarbejdernes arbejdsforhold
Et fokusområde er medarbejdernes arbejdsforhold, herunder arbejdsmiljøet ude i hjemmene. Her er vi særligt fokuserede på, at medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsforhold, og at de altid bliver taget seriøst, når de henvender sig.

Garanti for velkvalificerede medarbejdere
Et andet fokusområde er høj leverancesikkerhed i hjælpeordninger med helhedsløsning. Vi skal ikke bare kunne garantere, at alle vagter dækkes, vi skal også garantere, at de dækkes med velkvalificerede medarbejdere. Vi skal endvidere kunne levere medarbejdere til nye ordninger (helhedsløsning) med kort varsel. Under dette fokusområde hører også systematisk kontrol med nye medarbejderes oplæring samt et konstant beredskab af højt kvalificerede akutvikarer på vores Akutteam.

Læs også: Olivia Danmarks ydelser  

Kommunikation, dokumentation og god kemi
Endvidere har vi defineret fokusområder omkring kommunikation, dokumentation, det gode match mellem borgeren og medarbejderne og deres kvalifikationer, fagkompetencer i administrationen, kvalitetssikring, økonomisk sikkerhed samt specialisering og målsætning.


Læs også: Om Olivia Danmark