Genoptræning i eget hjem

genoptræning i eget hjem

Mange færdigbehandlede patienter kan efter endt behandling på hospitalet ikke komme hjem i egen bolig. En af årsagerne er det funktionssvind, der kan opstå når man har været syg og sengeliggende. Her kræves en målrettet genoptræningsindsats fra sundhedsfagligt personale.


Ved køb af Olivia Danmarks basis genoptræningsforløb vil kommunen kunne opnå en markant besparelse på 35 % i forhold til behandlingstaksterne i 2017. Kommunen sparer yderligere udgiften til den genoptræningsplads borgeren ellers skulle have haft i kommunalt regi.

 

Olivia Danmark tilbyder et 14 dages basis genoptræningsforløb i eget hjem, der inkluderer:

  • Vurdering og udskrivningssamtale med en fysioterapeut og social- og sundhedsassistent (SSA)
  • Genoptræning 2 gange dagligt ved fysioterapeut
  • Ergoterapeut 2 gange ugentligt til vurdering samt Active Daily Living (ADL)
  • SSA i hjemmet 8 timer dagligt til at understøtte genoptræningsplanen samt skabe tryghed for borgeren
  • Løbende evaluering og tilretning af genoptræningsplan samt status
  • Daglige statusmails til sagsbehandler samt statusrapport på 12. dagen med anbefalinger af videre forløb
  • Dokumentation i Woodbo, et online journalføringssystem


Læs også: "Hospital at home"

Genoptræning kræver en specifik og målrettet indsats

Det er veldokumenteret, at en tidlig indsats er afgørende for om man kan genoptrænes til sit tidligere funktionsniveau. Særligt de skrøbelige ældre patienters vilkår forringes, når deres genoptræning forsinkes grundet ventetid på genoptræningspladser. 

Praktiserende fysioterapeuter anbefaler et forløb på 14 dage for at opnå et gunstigt udfald. For nogle vil man allerede efter 14 dages intens genoptræning opleve et godt resultat. For andre må den 14 dages periode forlænges med yderligere 1 eller 2 uger for at opnå et tilfredsstillende resultat.

 

Målgruppen for genoptræningsforløb i eget hjem

Olivia Danmarks basis genoptræningsforløb i eget hjem er for de færdigbehandlede patienter, der ikke kan hjemtages af deres hjemkommune grundet funktionsnedsættelse. Forløbet er for de borgere, der har bevaret minimal mobilitet og føler sig tryg ved at være alene om aftenen efter SSA'eren er gået hjem.

 

Dokumentation og statusrapportering på genoptræningsforløbet

For at sikre kommunen en tæt og håndholdt opfølgning, sender vi dig statusmails dagligt eller efter aftale. Derudover benyttes også Woodbo, et elektronisk journalføringssystem, der dagligt dokumenterer udviklingen hos borgeren. 


Læs også: Om Olivia Danmark

 

Genoptræningens opstartsforløb

Hvis kommunen ikke har mulighed for at hjemtage en færdigbehandlet borger fra hospitalet, kan de tage kontakt til os i Olivia Danmark.

Vores tilknyttede fysioterapeut vil så tage på besøg på hospitalet og vurdere om den pågældende borger er egnet til vores basis genoptræningsforløb. Er dette tilfældet, vil vi påbegynde planlægningen af genoptræningsplanen og påbegynde genoptræningen samme dag som borger udskrives fra hospitalet.

Opstartsfasen

 Klik for større billede

 

Vil du vide mere om et genoptræningsforløb hos Olivia Danmark?

Hvis du vil vide mere om genoptræningsforløbet i eget hjem, så er du meget velkommen til at kontakte Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk eller telefon 88 88 71 71.

 

Stigning i taksterne gør det dyrere for kommunerne!

Fra politisk hold er der et ønske om at nedbringe antallet af liggedage, idet liggedagene i nogle kommuner er uhensigtsmæssig høj.

For at øge kommunernes incitament til at hjemtage de færdigbehandlede borgere har regeringen valgt at hæve de færdigbehandlingstakster kommunerne i dag betaler.

Fra januar 2017 blev færdigbehandlingstaksten tredoblet fra 3. færdigbehandlingsdøgn. Dette vil betyde en mærkbar merudgift for kommunerne. 

Ved køb af Olivia Danmarks basis genoptræningsforløb vil kommunen kunne opnå en markant besparelse på 35 % i forhold til behandlingstaksterne i 2017.

Kommunen sparer yderligere udgiften til den genoptræningsplads, borgeren ellers skulle have haft i kommunalt regi.